ΕΙΔΗΣΕΙΣ
26/08/2016 04:41 EEST

Πόσο δυνατοί είσαστε στα μαθηματικά;

NOVOSIBIRSK, RUSSIA - JUNE 2, 2016: Would-be graduates take a Unified State Exam (EGE) in Mathematics at Lyceum 200. Kirill Kukhmar/TASS (Photo by Kirill Kukhmar\TASS via Getty Images)
Kirill Kukhmar via Getty Images
NOVOSIBIRSK, RUSSIA - JUNE 2, 2016: Would-be graduates take a Unified State Exam (EGE) in Mathematics at Lyceum 200. Kirill Kukhmar/TASS (Photo by Kirill Kukhmar\TASS via Getty Images)

Τέλος καλοκαιριού και θελήσαμε λίγο πριν ανοίξουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να τεστάρουμε τις γνώσεις σας σε τέσσερις απλές μαθηματικές ερωτήσεις. Σε πόσες από αυτές απαντήσατε σωστά;