ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/10/2016 09:02 EEST | Updated 05/10/2016 09:35 EEST

Φιλόλογοι εναντίον Φίλη: «Ολέθριες» αλλαγές στη διδασκαλία της Ιστορίας Α΄Λυκείου. «Αποσιωπάται η ουσία του ελληνικού πολιτισμού»

ebooks.edu.gr

Για «ολέθρια απόφαση» του υπουργείου Παιδείας, η οποία οδηγεί σε πλήρη άγνοια από τους μαθητές της Α' Λυκείου θεμελιωδών σελίδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, κάνει λόγο η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων σε ανακοίνωσή της σχετικά με αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται, προ ημερών εστάλη εγκύκλιος στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία επιβάλλεται να διδάσκονται συνοπτικά και να μην εξετάζονται στην Α΄Λυκείου τα ακόλουθα κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας: Κυκλαδικός Πολιτισμός, Μινωϊκός Πολιτισμός, Μυκηναϊκός Πολιτισμός, ο Πρώτος και ο Δεύτερος Ελληνικός Αποικισμός , Η σημασία των Περσικών Πολέμων, Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, Ο Φίλιππος Β' και το Οικουμενικό Κράτος του Μ. Αλεξάνδρου.

Σημειώνεται ότι στη σχετική εγκύκλιο, με «οδηγίες και προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος», αναφέρεται ότι «η πρόταση εξορθολογισμού και μείωσης της διδακτέας ύλης στο μάθημα της Ιστορίας στη βαθμίδα του Λυκείου διαμορφώθηκε με βάση τους περιορισμούς που επιβάλλει το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, το σύστημα αξιολόγησης και το σχολικό εγχειρίδιο. Στόχος της είναι να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των υπό μελέτη φαινομένων, οι συνεχείς επαναλήψεις και η στεγανοποίηση των γνώσεων, ώστε να αποφευχθεί η στείρα απομνημόνευση, να διατεθεί διδακτικός χρόνος σε ενεργητικούς τρόπους μάθησης (π.χ. διερεύνηση, κριτικός σχολιασμός των πηγών) και να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να εμβαθύνουν στη μελέτη και κατανόηση των ιστορικών φαινομένων».

Ως εκ τούτου, συμπληρώνεται, η ύλη παρουσιάζεται βασικά με δύο τρόπους : αναλυτικά και συνοπτικά. «Τα φαινόμενα που παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο (αναλυτική παρουσίαση) αποτελούν την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, ενώ τα φαινόμενα που παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο (συνοπτική παρουσίαση) δεν εξετάζονται».

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, με αναλυτικό τρόπο παρουσιάζεται η ομηρική, η αρχαϊκή και η κλασική εποχή, ορισμένες πτυχές του έργου του Μ. Αλεξάνδρου και του ελληνιστικού κόσμου, ενώ «δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εμβαθύνουν στον ρωμαϊκό κόσμο μέσα από τη μελέτη της μετατροπής της Res publica σε ηγεμονία, τις ρωμαϊκές κατακτήσεις και τις συνέπειές τους, αλλά και μέσα από την κρίση του 3ου αι. μ.Χ., που οδηγεί τελικά στις αλλαγές του 4ου αι. μ.Χ. Οι τελευταίες μαζί με την αποδοχή του χριστιανισμού δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μετεξέλιξη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε βυζαντινή. Τέλος με αναλυτικό τρόπο παρουσιάζεται και η ελληνοχριστιανική οικουμένη της περιόδου του Ιουστινιανού προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο μεταβατικός χαρακτήρας ολόκληρης της περιόδου (4ος -6 ος αι. μ.Χ.)».

Με συνοπτικό τρόπο, συνεχίζεται, παρουσιάζονται «όσα φαινόμενα κρίνονται απαραίτητα, προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα εντάσσοντας τα προς μελέτη γεγονότα και φαινόμενα στο ιστορικό τους πλαίσιο, αλλά και συνδέοντάς τα με σύγχρονες οπτικές και ερωτήματα».

Δείτε την εγκύκλιο με τη λίστα των κεφαλαίων που διδάσκονται συνοπτικά και αναλυτικά

Τι λέει η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων

Η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων καταγγέλλει πως το υπουργείο Παιδείας επιδίδεται μεθοδικά και συστηματικά στη «συρρίκνωση και υποβάθμιση της διδασκαλίας των ανθρωπιστικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και κάνει λόγο για μια νέα, ολέθρια απόφαση που «συνεχίζει την εκθεμελίωση των βασικών πυλώνων του ελληνικού πολιτισμού στην εκπαίδευση».

Η Εταιρεία χαρακτηρίζει αυθαίρετη και επιζήμια για την επαρκή μόρφωση των νέων την απόφαση, καθώς με αυτόν τον τρόπο «παρέχει στους μαθητές ελλιπή γνώση του ελληνικού πολιτισμού στη συνέχεια και στη διαχρονία του. Αποσιωπάται έτσι η ουσία του ελληνικού πολιτισμού, η εξάπλωσή του σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, η ενότητά του, όπως την επέτυχε ο Φίλιππος Β', ο βασιλιάς της Μακεδονίας, η οικουμενική διάσταση και σημασία του εκπολιτιστικού έργου του Μ. Αλεξάνδρου».

Παράλληλα, στη συνέχεια συμπληρώνεται πως η κατάργηση της εξέτασης των συνοπτικώς αυτών διδασκομένων κεφαλαίων της ιστορίας, «όπως συνέβη και με τα Αρχαία Ελληνικά, κατ'ουσίαν οδηγεί στην πλήρη άγνοια από τους μαθητές των θεμελιωδών αυτών σελίδων της ιστορίας και του πολιτισμού μας και συρρικνώνει δραματικά την ανθρωπιστική παιδεία και τη μόρφωση των νέων μας».