ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/10/2016 09:42 EEST | Updated 05/10/2016 09:42 EEST

Παράταση καταχώρησης στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης έως τις 30 Νοεμβρίου

Klaus Vedfelt via Getty Images
Corporate business still-life, in high-end office environment

Η καταχώρηση, των ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται, ότι η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέσω αυτής της διεύθυνσης.

Σχετικές οδηγίες για την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: events@minpress.gr.