ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
07/10/2016 06:42 EEST | Updated 07/10/2016 06:42 EEST

Επιχείρηση «Τηλέγνους»: Δημιουργία λίστας με κακοπληρωτές από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Sooc

Η αντιμετώπιση του φαινομένου των «φεσιών» σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας από πελάτες- κακοπληρωτές που αλλάζουν πάροχο είναι ο στόχος της κοινής επιχείρησης «Τηλέγνους» που δημιουργούν οι τέσσερις εταιρείες της ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Wind, Vodafone, Cyta).

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της «Καθημερινής», η επιχείρηση ιδρύθηκε πριν από λίγους μήνες, κατόπιν γνωμοδότησης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός είναι η σύσταση και λειτουργία ενός κοινού αρχείου που θα περιέχει δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) συνδρομητών, για να είναι δυνατός ο έλεγχος της φερεγγυότητάς τους σε περίπτωση αλλαγής παρόχου.

Η επιχείρηση θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΕΕΚΤ (Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας). Τα στοιχεία στη λίστα θα περιλαμβάνουν όνομα, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση και οφειλή του κακοπληρωτή και θα έχει να κάνει με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 200 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώνουν επίσημα τον συνδρομητή σχετικά, μέσω σχετικού εντύπου που υπογράφει ο συνδρομητής με σχετικό γενικό όρο και σε λογαριασμό που αποστέλλεται σε αυτόν. Ακόμη, θα πρέπει να ενημερώνεται μέσω του επόμενου λογαριασμού ή μηνύματος SMS ότι η οφειλή είναι ληξιπρόθεσμη και ο πάροχος έχει δικαίωμα να στείλει τα στοιχεία του στο εν λόγω αρχείο.