ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2016 12:15 EEST

Φάκελοι πολιτικών φρονημάτων: Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και ποια είναι η διαδικασία

Archive boxes in one of the many temperature-controlled storage rooms where historic archived documents are stored on shelves at the City of Paris archive center during a presentation to the press in Paris, France, Tuesday, Dec.15, 2015. The city of Paris has decided to collect and archive the notes and drawings left by passers-by on informal memorials on the sites of the Nov. 13 attacks, to keep the memory of the moving and spontaneous show of solidarity toward the victims. (AP Photo/Francois Mori)
ASSOCIATED PRESS
Archive boxes in one of the many temperature-controlled storage rooms where historic archived documents are stored on shelves at the City of Paris archive center during a presentation to the press in Paris, France, Tuesday, Dec.15, 2015. The city of Paris has decided to collect and archive the notes and drawings left by passers-by on informal memorials on the sites of the Nov. 13 attacks, to keep the memory of the moving and spontaneous show of solidarity toward the victims. (AP Photo/Francois Mori)

Πρόσβαση σε φακέλους πολιτικών φρονημάτων μπορούν να έχουν εφεξής πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε τη διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση, καθώς έχει οριστεί η αρμόδια υπηρεσία που θα παραλαμβάνει στο εξής τα σχετικά αιτήματα.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων για την πρόσβαση στο φάκελο θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (τηλ: 210 6845062 ή 210 6854609) με τους εξής τρόπους:

  • Αυτοπροσώπως (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού)
  • Μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Διεύθυνση Επικοινωνίας / Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα)
  • Με επιστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας ( fax : 210 6854207 ή 210 6849352)
  • Μέσω email στο communication.dir@astynomia.gr

Η πρόσβαση στους 2.110 φακέλους ατομικών φρονημάτων που επί δεκαετίες φυλάσσονται στα αρχεία υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης) έγινε δυνατή για τους πολίτες μετά την άρση του απορρήτου, έπειτα από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή , Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκου Παρασκευόπουλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα.

Οι συγκεκριμένοι φάκελοι στους οποίους είχε περιοριστεί το δικαίωμα πρόσβασης, όπως ορίζεται στην Απόφαση, καθίστανται εφεξής προσιτοί:

α) στα πρόσωπα που αφορούν

β) στους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης δεν ζουν. Ειδικά στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη εν ζωή πλησιέστερων συγγενών αποκλείει το δικαίωμα των απώτερων συγγενών της ίδιας ρίζας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης

γ) με την απλή εξουσιοδότηση των αναφερομένων προσώπων σε οποιονδήποτε τρίτον

δ) κατόπιν άδειας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/και επαγγελματικούς ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση.