ΕΙΔΗΣΕΙΣ
25/10/2016 08:35 EEST | Updated 25/10/2016 08:36 EEST

Πέντε προτάσεις για το νέο τηλεοπτικό τοπίο από το Ποτάμι

NurPhoto via Getty Images
(Photo by Wassilios Aswestopoulos/NurPhoto via Getty Images)

Πακέτο προτάσεων για το νέο τηλεοπτικό τοπίο παρέδωσε νωρίτερα σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Η πρόταση προβλέπει αδειοδότηση περισσότερων καναλιών και στοχεύει, όπως τονίζει το Ποτάμι, σε περισσότερους εργαζόμενους, περισσότερα λεφτά στα δημόσια ταμεία αλλά και περισσότερη διαφάνεια, ως προς την προέλευση των χρημάτων που επενδύονται στην τηλεόραση, και περισσότερες επιλογές (στην ενημέρωση και τον πολιτισμό).

Η πρόταση προβλέπει:

1. Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με θητεία απολύτως ορισμένη χωρίς παρατάσεις.

2. Ανοιχτή διαδικασία αδειοδότησης έως 10 τηλεοπτικών σταθμών. Σύμφωνα με την πρόταση του Ποταμιού, οι άδειες έχουν δεκαετή ισχύ και δίνονται μετά από διαγωνισμό που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης με όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Οι αιτούντες άδεια θα πρέπει να πληρούν, εκτός από τις οικονομικές προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η στελέχωση του σταθμού, ο αριθμός των εργαζομένων, οι άξονες του προγράμματός του και η παραγωγή -και το κόστος παραγωγής- ελληνικού προγράμματος, είναι ανάμεσα στα κριτήρια που εξετάζει το ΕΣΡ.

3. Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με το Δημόσιο (προμηθευτές του Δημοσίου και εργολάβοι δημοσίων έργων) δεν μπορεί να μετέχουν στη μετοχική σύνθεση εταιρειών που κατέχουν τηλεοπτικούς σταθμούς.

4. Κάθε αδειοδοτούμενος καταβάλλει εφάπαξ 10 εκατομμύρια ευρώ ενώ παράλληλα θεσπίζεται ετήσιο τέλος χρήσης συχνότητας και το οποίο θα αντιστοιχεί σε 2% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του σταθμού.

5. Κάθε έτος διενεργείται έλεγχος των βασικών οικονομικών και ποιοτικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι σταθμοί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη βιωσιμότητά τους και τη συμμόρφωσή τους στο νόμο. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η εξυπηρέτηση τυχόν τραπεζικού δανεισμού, οι δεσμεύσεις για την παραγωγή ελληνικού προγράμματος καθώς και η συνεπής καταβολή μισθών στους εργαζόμενους, είναι ανάμεσα σε αυτά που εξετάζονται κάθε χρόνο. Μη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις επιφέρουν άμεση ανάκληση της άδειας μετά από απόφαση του ΕΣΡ.

Στην πρόταση γίνεται αναφορά και στα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρεται ειδικότερα ότι:

- Η Σουηδία αφαίρεσε από την κυβέρνηση την αρμοδιότητα αδειοδότησης ιδιωτικών σταθμών το 2008, με την είσοδο δηλαδή στην ψηφιακή εποχή, και τη μετέφερε σε ανεξάρτητη αρχή, η οποία σε τακτά διαστήματα προκηρύσσει διαγωνισμούς για χορήγηση νέων αδειών.

- Η Ισπανία έχει θεσμοθετήσει τέλος χρήσης της συχνότητας 3% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων.

- Χώρες πληθυσμιακά συγγενείς με την Ελλάδα διαθέτουν πολύ περισσότερα κανάλια από τα 4 στα οποία χορήγησε άδειες η κυβέρνηση: η Πορτογαλία διαθέτει 12 σταθμούς μικτού περιεχομένου ενώ η Αυστρία, με κατά τι μικρότερο πληθυσμό από την Ελλάδα, διαθέτει 9 ιδιωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.