ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
01/11/2016 04:26 EET | Updated 01/11/2016 04:26 EET

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις χρεών

Eurokinissi

Μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εξωδικαστική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών στήνει το υπουργείο Οικονομίας όπου μέσα από «προκάτ» διαδικασίες και την on-line διαπραγμάτευση οφειλετών και πιστωτών θα αποφασίζονται οι δόσεις και οι διαγραφές, για τις βιώσιμες και μόνο εταιρείες, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους» δρομολογούνται τα εξής για τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης των οφειλών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών:

1)Σχεδιάζεται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ο επιχειρηματίας-οφειλέτης θα υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στον μηχανισμό. Αυτή θα είναι προ-τυποποιημένη και θα συμπληρώνονται στοιχεία της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία καθώς και τα χρέη ανά πιστωτή (τράπεζα, Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζομένους). Η αίτηση όταν θα μπαίνει στο σύστημα, θα ειδοποιούνται αμέσως οι τράπεζες και το Δημόσιο.

2)Θα υπάρχει ταξινόμηση των επιχειρήσεων ανάλογα με το ύψος των χρεών και ίσως και του κύκλου εργασιών. Οι μικροί θα ακολουθούν τελείως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι μεσαίοι ένα μεικτό σύστημα, ενώ για τους μεγάλους θα προβλέπονται διαπραγματεύσεις με φυσική παρουσία. Τα όρια είναι συγκεχυμένα μέχρι στιγμής, καθώς αφενός το υπουργείο είχε προτείνει αρχικά ο «πήχης» να είναι για τις μικρές ο κύκλος εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και για τις μεγάλες από κει και πάνω.

3)Οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όταν υποβάλλουν αίτηση, θα αναμένουν την ανταπόκριση των πιστωτών τους. Αν δεν υπάρχει καμία, τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος. Ωστόσο, σύμφωνα με το «Έθνος», αν εκπρόσωπος του Δημοσίου (π.χ. Εφορία, ασφαλιστικό ταμείο) υποβάλει μέσα στην πλατφόρμα πρόταση διευθέτησης οφειλών, υποχρεωτικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται και οι υπόλοιποι πιστωτές.

4)Αφού υποβληθούν οι προτάσεις από τους πιστωτές, τότε θα αναζητείται πάλι μέσα από την πλατφόρμα η επίτευξη συμφωνίας. Εφόσον το 60% των πιστωτών -ως προς το ύψος του χρέους- συμφωνήσουν σε συγκεκριμένη λύση, τότε θα πραγματοποιείται συνάντηση με διαμεσολαβητή, όπου και θα επικυρώνεται το σχέδιο εξυγίανσης. Η διαδικασία αυτή προβλέπει μία συνάντηση και αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις.

5)Η διαδικασία της εξεύρεσης λύσης θα κρατά, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», μέχρι δύο μήνες. Για αυτό το διάστημα θα παύουν προσωρινά τα όποια καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών προς τον οφειλέτη επιχειρηματία.

Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και απαιτείται κι άλλο χρονικό διάστημα, τότε εφόσον συμφωνεί το 60% των πιστωτών θα δίνεται κι άλλη παράταση, με το ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα να φτάνει μέχρι τους έξι μήνες.

6)Στη διορία της δίμηνης διαπραγμάτευσης θα υπάρχει η δυνατότητα της πραγματοποίησης μέχρι τριών συναντήσεων οφειλέτη - πιστωτών υπό τον διαμεσολαβητή. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις π.χ. στην πρώτη συνάντηση θα συμφωνείται η εταιρεία που θα επιλέγεται για να κάνει τη μελέτη βιωσιμότητας.Στη δεύτερη θα προτείνονται οι λύσεις και στην τρίτη θα επιδιώκεται η συμφωνία για το τελικό σχέδιο εξυγίανσης.

7)Τα κριτήρια βιωσιμότητας για τους μικρούς επιχειρηματίες (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) θα είναι θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και ένα κριτήριο βασιζόμενο στο αριθμητικό αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών υποχρεώσεών τους προς τα ως άνω αποτελέσματά τους.

8)Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνεται η επιλεξιμότητά τους να βασίζεται στο θετικό πρόσημο των αποτελεσμάτων τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στην αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό τους.

9)Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων για τις επιχειρήσεις δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.

10)Ως προς τις οφειλές προς το Δημόσιο, επειδή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με πληροφορίες, τάχθηκε κατά της διαγραφής όλων των χρεών προς τις Εφορίες, συμφωνήθηκε με τους διαπραγματευτές να θεσπιστούν εξαιρέσεις.

Οι φόροι

Πηγές αναφέρουν στο «Εθνος» ότι μέχρι την επόμενη έλευση των θεσμών το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα πρέπει να έχει καταλήξει ως προς το ποιοι φόροι δεν θα μπορούν να κουρευτούν.

11) Η διάρκεια του νόμου θα είναι προσωρινή. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να έχει ισχύ μέχρι και το 2018.

Sponsored Post