ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
01/11/2016 07:15 EET | Updated 01/11/2016 07:16 EET

ΙΟΒΕ: Βελτίωση οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Bloomberg via Getty Images
Pedestrians walk along a street in the Ermou shopping district of Athens, Greece, on Tuesday, Nov. 1, 2011. Greece's decision to call a referendum on its five-day-old bailout blindsided its European partners and placed another hurdle in the way of efforts to staunch the debt crisis. Photographer: Kostas Tsironis/Bloomberg via Getty Images

Βελτιώθηκε τον τον Οκτώβριο σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα, κινούµενος στις 93,8 (από 91,4) µονάδες, σε επίδοση υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (87,1 µονάδες).

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή προκύπτει ως αποτέλεσµα της σχετικής βελτίωσης των προσδοκιών στις Υπηρεσίες και την καταναλωτική εµπιστοσύνη και οριακά στη Βιοµηχανία. Αντίθετα στο Λιανικό εµπόριο και στις Κατασκευές σηµειώνεται επιδείνωση του κλίµατος.

«Συνολικά, καθώς το οικονοµικό πρόγραµµα εκτελείται, µε καθυστερήσεις αλλά χωρίς ουσιαστικές εκπλήξεις, τουλάχιστον ως προς τις κύριες του γραµµές, φαίνεται ότι οι οικονοµικές προσδοκίες που είχαν υποχωρήσει βίαια µε επίκεντρο τον Ιούλιο του 2015 οδηγούνται προς σταδιακή οµαλοποίηση. Η ολοκλήρωση και των τελευταίων εκκρεµοτήτων της πρώτης αξιολόγησης, αµβλύνει την αβεβαιότητα στο οικονοµικό πεδίο. Η σταδιακή βελτίωση του δείκτη του οικονοµικού κλίµατος φαίνεται ότι λειτουργεί έτσι ως πρόδροµο µέγεθος για την άµβλυνση της ύφεσης και στην πραγµατική οικονοµία και την επιστροφή σε οριακά θετικούς ρυθµούς στο δεύτερο εξάµηνο του τρέχοντος έτους, όπως αναµένεται και από τις σχετικές αναλύσεις και τα έως τώρα διαθέσιµα δεδοµένα. Παρατηρείται προσαρµογή σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας για τις προσδοκίες των πολιτών και επιχειρήσεων, που ενσωµατώνει τις επιβαρύνσεις στο φορολογικό και ασφαλιστικό, αλλά είναι συνολικά υψηλότερο από το καλοκαίρι του 2015, αλλά και οριακά χαµηλότερο από το 2014» επισημαίνει το ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα:

- στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες ενισχύονται ελαφρά, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα αποκλιµακώνεται ήπια, ενώ διευρύνονται οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση.

- στις Υπηρεσίες, τόσο οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και την τρέχουσα ζήτηση, όσο και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της βελτιώνονται.

- στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποκλιµακώνονται, ενώ και οι αισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους παραµένουν αµετάβλητες, µε το δείκτη των αποθεµάτων να κινείται προς τα κάτω.

- στις Κατασκευές, αµβλύνονται οι πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων όµως επιδεινώνονται σηµαντικά οι προβλέψεις για την απασχόληση.

- στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης ανακάµπτει ως αποτέλεσµα των λιγότερο δυσµενών προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονοµική τους κατάσταση και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12-µηνο, της βελτίωσης της πρόθεσης για αποταµίευση, αλλά και των λιγότερο δυσµενών προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας.

Το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται αισθητά στην Ευρωζώνη και την ΕΕ

Τον Οκτώβριο, το οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη και την ΕΕ βελτιώνεται σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο, φθάνοντας στην πρώτη ζώνη στις 106,3 (από 104,9) µονάδες και στη δεύτερη τις 106,9 (από 105,6), πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου τους.

Στην Ευρωζώνη, καταγράφεται ανάκαµψη του κλίµατος στη Βιοµηχανία (+1,2), στον τοµέα των Κατασκευών (+1,3) και στις Υπηρεσίες (+2), ενώ στο Λιανικό εµπόριο οι συνολικές προσδοκίες παραµένουν σταθερές. Ως προς την καταναλωτική εµπιστοσύνη, δεν καταγράφονται αξιοσηµείωτες µεταβολές (+0,2), ενώ σε επίπεδο χωρών από τις πέντε µεγαλύτερες οικονοµίες της Ευρωζώνης, το κλίµα βελτιώνεται στην Ισπανία (+2,6), την Γερµανία (+1,6), την Ιταλία (+1,5) και την Ολλανδία (+1), ενώ παραµένει εν πολλοίς αµετάβλητο στην Γαλλία (-0,3).

Η άνοδος του κλίµατος στην ΕΕ καθορίζεται σε επίπεδο χωρών από τη βελτίωση του δείκτη στο οικονοµικό κλίµα του Ην. Βασιλείου (+1,2), αφού στην Πολωνία (+0,3) κυριαρχεί η σταθερότητα. Σε τοµεακό επίπεδο, οι προσδοκίες ακολουθούν τις ίδιες τάσεις µε την Ευρωζώνη στη Βιοµηχανία, τις Υπηρεσίες, το Λιανικό εµπόριο και την καταναλωτική εµπιστοσύνη, µε εξαίρεση τις Κατασκευές, όπου δεν καταγράφονται µεταβολές στο σύνολο της ΕΕ.

Sponsored Post