Υποθέσεις φορολογουμένων από λίστες φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Υποθέσεις φορολογουμένων από λίστες φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
European paper currency with a magnifying glass focussed on the European Countries and flag.
European paper currency with a magnifying glass focussed on the European Countries and flag.
Christian Petersen-Clausen via Getty Images

Στο μικροσκόπιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν χιλιάδες υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2016. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά προτεραιότητα στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους και αφορούν φορολογούμενους που εντοπίζονται σε διάφορες λίστες φοροδιαφυγής (65 CD, εμβάσματα εξωτερικού, Λαγκάρντ, Μπόργιανς κα.) και σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες. Ταυτόχρονα θα γίνει διαχωρισμός σε υποθέσεις που έχουν μικρό εισπρακτικό ενδιαφέρον και σε αυτές που μπορούν να υπάρξουν έσοδα για το Δημόσιο.

Μετά και τη σαφή εντολή των δανειστών να μην δοθούν άλλες παρατάσεις στις προθεσμίες παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, με εγκύκλιο του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καλεί τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες έως το τέλος του χρόνου να εκδώσουν εντολές ελέγχου τουλάχιστον για όλες τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παραγραφής τους. Υπολογίζεται ότι η παραγραφή αφορά περίπου 15.000 υποθέσεις εκ των οποίων οι 1.000 αποτελούν εισαγγελικές παραγγελίες.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων που αφορούν:

1. Τη χρήση 2010

2. Τη χρήση 2000 για τις περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, ή εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις χρήσεις 2000-2013 τότε το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου παραγράφεται μετά από 15 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής κάθε δήλωσης.

3. Υποθέσεις η παραγραφή των οποίων έχει παραταθεί με διάφορες διατάξεις νόμων. Ειδικότερα παραγράφονται οι χρήσεις 2000 έως 2007 καθώς και η χρήση του 2009 για υποθέσεις για τις οποίες:

*Είχε εκδοθεί φύλλο ελέγχου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

*Έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος.

*Είχαν εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας.

* Είχαν εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας.

Για το θέμα των υποθέσεων που παραγράφονται κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης ο οποίος σημειώνει ότι ο κίνδυνος παραγραφής υποθέσεων ενέχει την συγκάλυψη πολιτικών προσώπων.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη «στο ενδεχόμενο ύπαρξης υποθέσεων πολιτικών προσώπων που σχετίζονται με τις λίστες καταθετών που πρόκειται να οδηγηθούν σε παραγραφή λόγω παρέλευσης των προθεσμιών η αντιμετώπιση θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Το ίδιο ισχύει και για φορολογικές υποθέσεις πολιτικών προσώπων που παρέμειναν στο ΣΔΟΕ και δεν μεταφέρθηκαν στη ΓΓΔΕ».

Δημοφιλή