ΔΟΜ: Ποιοι είναι οι μετανάστες. Το δημογραφικό προφίλ και το μορφωτικό επίπεδο των προσφύγων και μεταναστών

ΔΟΜ: Ποιοι είναι οι μετανάστες. Το δημογραφικό προφίλ και το μορφωτικό επίπεδο των προσφύγων και μεταναστών
Editorial - LESVOS, GREECE - SEPTEMBER 30, 2015: Refugee migrants queue as they board a ferry from Mytilene, Lesvos to Kavala, Northern Greece before they head for Macedonia as they continue their journey through Europe.
Editorial - LESVOS, GREECE - SEPTEMBER 30, 2015: Refugee migrants queue as they board a ferry from Mytilene, Lesvos to Kavala, Northern Greece before they head for Macedonia as they continue their journey through Europe.
Malcolm P Chapman via Getty Images

Πληροφορίες σχετικά με το δημογραφικό προφίλ και το μορφωτικό επίπεδο των προσφύγων και μεταναστών που μετακινούνται μέσω των διόδων της ανατολικής και της κεντρικής Μεσογείου παρουσιάζει έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) , αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2016 σε Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ιταλία.

Οι διαφορές των εθνικοτήτων μεταξύ των διόδων

Η εθνικότητα των προσφύγων/μεταναστών που χρησιμοποιούν τις διόδους της κεντρικής και της ανατολικής Μεσογείου παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Το 55% του συνόλου των ερωτηθέντων στην Ιταλία προέρχεται κατά βάση από Αφρικανικές χώρες, Νιγηρία (19%), Ερυθραία (14%), Γκάμπια (10%), Σενεγάλη (6%) και Μπαγκλαντές (6%), ενώ στην ανατολική Μεσόγειο το 89% του συνόλου των ερωτηθέντων προέρχεται κατά βάση από ανατολικές χώρες, Συρία (29%), Αφγανιστάν (27%), Ιράκ (17%), Πακιστάν (9%) και το Ιράν (7%). Στη δίοδο της κεντρικής Μεσογείου παρατηρείται ευρύτερο φάσμα εθνικοτήτων: Πάνω από 38 διαφορετικές εθνικότητες καταγράφηκαν μεταξύ των ερωτηθέντων στην Ιταλία και 30 διαφορετικές εθνικότητες στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου. Στη δίοδο της κεντρικής Μεσογείου, η πλειονότητα των ερωτηθέντων έφυγε από τη χώρα προέλευσης για πολιτικούς (69%) και οικονομικούς λόγους (19%) ενώ ένα 8% ανέφερε ως λόγο την ελλιπή παροχή βασικών υπηρεσιών. Ένα 4% ανέφερε άλλους λόγους. Στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έφυγε λόγω πολέμου και συγκρούσεων (72%). Το 24% δήλωσε οικονομικούς λόγους και το 4% άλλους λόγους.

Διαφοροποιήσεις στο μορφωτικό επίπεδο

Όσον αφορά στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων είναι τα 28 έτη. Οι γυναίκες ήταν λίγο μεγαλύτερες με μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη ενώ οι άνδρες τα 28 έτη. Από τους ερωτηθέντες, οι άνδρες αποτελούσαν το 81%. Ως προ το μορφωτικό επίπεδο, οι μισοί ερωτηθέντες ανέφεραν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ το 20% ανέφερε την πρωτοβάθμια. 17% ανέφερε μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το υπόλοιπο 17% ανέφερε ότι δεν έχει λάβει κανενός είδους εκπαίδευση ή ότι έχει παρακολουθήσει επαγγελματική εκπαίδευση. 33% των Ιρανών και 22% των Σύριων ανέφεραν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σύγκριση με 12% των Ιρακινών ερωτηθέντων, 10% των Πακιστανών και 10% των Αφγανών.

Στην περίπτωση της διόδου της κεντρικής Μεσογείου, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 28 έτη με τους άντρες να αποτελούν το 87% του συνόλου των ερωτηθέντων. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (45%) ανέφεραν μορφωτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 34% πρωτοβάθμιας και 7% τριτοβάθμιας. Το 12% ανέφερε ότι δεν έχει λάβει κανενός είδους εκπαίδευση και οι υπόλοιποι ανέφεραν άλλου είδους εκπαίδευση. Οι ερωτηθέντες από τη Σενεγάλη (22%) και από τη Γκάμπια (7%) ανέφεραν τακτικότερα ότι δεν έχουν λάβει κανενός είδους εκπαίδευση, σε σύγκριση με άλλες εθνικότητες.

Προορισμοί

Σχετικά με τους προορισμούς, το 53% των μεταναστών και προσφύγων που ερωτήθηκαν στη δίοδο της κεντρικής Μεσογείου απάντησαν ότι η Ιταλία ήταν ο προορισμός στον οποίο προσέβλεπαν. Άλλοι προορισμοί που αναφέρθηκαν ήταν η Γερμανία (11%), το Ηνωμένο Βασίλειο (5%), η Γαλλία (5%), η Νορβηγία (2%), η Σουηδία (2%) και η Ολλανδία (2%). Το 12% δεν είχαν κάποιον προορισμό κατά νου.

Όσον αφορά σε αυτούς που ακολούθησαν τη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου, περίπου οι μισοί (51%) ανέφεραν πως επιθυμητός προορισμός τους ήταν η Γερμανία (κυρίως για τους περισσότερους Ιρακινούς, Αφγανούς, Σύριους και πολλούς Πακιστανούς- ωστόσο, το 68% των Ιρανών ανέφεραν ένα μεγάλο εύρος ευρωπαϊκών χωρών ως προορισμούς προτίμησης).

Δημοφιλή