«Να σταματήσουν οι αναρτήσεις προσωπικών δεδομένων οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών»ζητεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Να σταματήσουν οι αναρτήσεις προσωπικών δεδομένων οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών»ζητεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου
Shutterstock / luxorphoto

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σημερινή ανακοίνωσή της, ζητεί από τις ιστοσελίδες να αφαιρεθούν άμεσα οι αναρτήσεις προσωπικών δεδομένων οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών και να παύσουν στο μέλλον να αναρτώνται.

Η Αρχή, διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αναρτημένες φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία ταυτότητας οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών σε ορισμένες ιστοσελίδες (στοιχεία στα οποία συγκαταλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα οποία αναδημοσιεύτηκαν από σχετικές αναρτήσεις της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας) αποφάσισε, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, να απευθύνει συστάσεις στις ιστοσελίδες αυτές, τονίζοντας ότι πρέπει: 1) να αφαιρέσουν άμεσα τις σχετικές αναρτήσεις, ενημερώνοντας την Αρχή και 2) να μη δημοσιεύουν στο εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν πλέον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξυπηρετούνταν ο επιδιωκόμενος σκοπός, ιδίως όταν η ανάρτηση έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ακόμη, η Αρχή αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι η αρχική ανάρτηση και δημοσίευση φωτογραφιών και στοιχείων στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και η δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, «πραγματοποιείται μόνον κατόπιν εισαγγελικής διάταξης (άρθρο 2, στοιχ. β' του ν. 2472/1997) στην οποία προσδιορίζεται τόσο ο τρόπος δημοσιοποίησης όσο και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή» και καλεί όσους προβαίνουν σε παρόμοιες αναρτήσεις να προσαρμοστούν στις συστάσεις της.

Διαβάστε επίσης:

Δημοφιλή