ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/12/2016 14:09 EET | Updated 16/12/2016 14:09 EET

Τροπολογία για την ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων υιοθεσίας

Getty Images/iStockphoto

Κατατέθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης τροπολογία με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ανατίθεται από 16 Ιανουαρίου 2017, στο Μονομελές Πρωτοδικείο (από το Πολυμελές που ισχύει σήμερα) η εκδίκαση υποθέσεων υιοθεσίας.

Επίσης ορίζεται ως κατά τόπον αρμόδιο, για την τέλεση υιοθεσίας, κάθε Μονομελές Πρωτοδικείο της Επικράτειας και επανακαθορίζεται η σχετική διαδικασία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Στόχος της διάταξης είναι ταχύτητα στην εκδίκαση υποθέσεων υιοθεσίας.