ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
29/12/2016 02:41 EET | Updated 29/12/2016 02:41 EET

Χιλιάδες φορολογούμενοι κλείνουν βιβλία εν όψει της υπουργικής απόφασης για το νέο καθεστώς εισφορών

Eurokinissi

Εν αναμονή της έκδοσης (ίσως και σήμερα) της υπουργικής απόφασης η οποία θα αποσαφηνίζει το νέο καθεστώς εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι αμείβονται με «μπλοκάκι» αλλά και για μισθωτούς που έχουν παράλληλα «μπλοκάκι», βρίσκονται χιλιάδες επαγγελματίες.

Υπό τον φόβο των αβάσταχτων επιβαρύνσεων που αναμένεται να φέρουν οι αλλαγές στο ασφαλιστικό χιλιάδες φορολογούμενοι σπεύδουν στην εφορία προκειμένου να κλείσουν τα βιβλία τους.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι θα διακόψουν τις εργασίες τους στις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιανουαρίου του 2017, καθώς η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την ημέρα πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Η αρμόδια ΔΟΥ θα ελέγξει τον πραγματικό χρόνο διακοπής των εργασιών εξετάζοντας αν έχουν δηλωθεί άλλου είδους μεταβολές, όπως αλλαγή δραστηριοτήτων, έδρας, μελών κ.λπ. καθώς και αν μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία διακοπής έχουν εκδοθεί ή ληφθεί φορολογικά στοιχεία.

Ειδικότερα, για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ.

2. Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών:

• Διερευνάται αν έχουν δηλωθεί από κοινοτικές επιχειρήσεις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (πληροφορία από το Σύστημα V.I.E.S.) προς τον φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

• Διερευνάται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝΦΙΑ - πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό στον τρόπο ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών με «μπλοκάκι» έχει αναγκάσει χιλιάδες φορολογούμενους να ψάξουν εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, προκειμένου να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις. Αρκετοί είναι αυτοί μάλιστα που κλείνουν τα βιβλία τους και θα συνεχίσουν να δουλεύουν «μαύρα», χωρίς να καταβάλουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Ωστόσο, αρκετοί είναι και αυτοί που προσανατολίζονται στη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), προκειμένου να μην επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές και να καταβάλλει υψηλή φορολογία.

Sponsored Post