23.300 φορολογικοί έλεγχοι το 2017 με εντολή Πιτσιλή στις εφορίες

23.300 φορολογικοί έλεγχοι το 2017 με εντολή Πιτσιλή στις εφορίες
Auditor work desk, accounting paperwork, business research, financial audit, auditing tax process, report data analysis, analytics, financial research report, project desktop vector, color background
Auditor work desk, accounting paperwork, business research, financial audit, auditing tax process, report data analysis, analytics, financial research report, project desktop vector, color background
vladwel via Getty Images

Εντολή στις εφορίες για την διενέργεια 23.300 φορολογικών ελέγχων μέσα στο 2017 δίνει με απόφαση που υπέγραψε την 28η Δεκεμβρίου 2016 ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (πρώην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), Γιώργος Πιτσιλής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση:

1. Το έτος 2017 θα διενεργηθούν τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι (3.500) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσιοι (19.800) μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και Δ.Ο.Υ.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, το εξήντα τοις εκατό (60%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2012-2016).

Με τα δεδομένα αυτά, το βάρος θα πέσει σε «φρέσκες» υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας, προκειμένου να μην παραγραφούν και αυτές, μετά και τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες βγάζουν άκυρες τις πολλαπλές παρατάσεις που έδιναν τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις.

Ωστόσο, ο αριθμός των ελέγχων απέχει πάρα πολύ από τις 200.000 υποθέσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν με τη χρήση του ειδικού λογισμικού για την διασταύρωση των κινήσεων των τραπεζικών καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν τον Μάιο, όπως έχουν ενημερώσει οι εμπνευστές του σχεδίου αυτού τους επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών.

Δημοφιλή