ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/03/2017 18:06 EET | Updated 01/03/2017 18:06 EET

Ξεκίνησαν οι τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Menelaos Myrillas / SOOC

Με τις κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του αντιστρατήγου, αντιπτεράρχου, αντιναυάρχου, υποπτεράρχου και υποναυάρχου, ξεκίνησαν σήμερα οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους 1 υποναύαρχο και 5 υποπτεράρχους.

Παράλληλα το ΣΑΓΕ, προχώρησε σε έκτακτες κρίσεις στο βαθμό του υποστρατήγου και προήγαγε κατ’ εκλογή στο βαθμό του αντιστρατήγου προς πλήρωση κενών θέσεων 2 υποστρατήγους Όπλων και έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 3 υποστρατήγους Όπλων.

Συγκεκριμένα, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίθηκαν:

- Οι υποστράτηγοι Δημήτριος Κυριάκος, Νικόλαος Ράμμος και Βασίλειος Κουκουλομμάτης.

- Ο υποναύαρχος Κωνσταντίνος Παϊβανάς.

- Οι υποπτέραρχοι Ευάγγελος Μαντζιάρης, Μαρίνος Λούκος, Γεώργιος Αλεξανδρής, Κωνσταντίνος Φουσταλιεράκης και Συμεών Γραμματόπουλος.

Επίσης έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του τον υποστράτηγο του Σώματος Νομικών Ζαχαρία Σπαθόπουλο.

Το ΣΑΓΕ έκρινε ως προακτέους κατ’ εκλογή στο βαθμό του αντιστρατήγου, τους υποστρατήγους Κωνσταντίνο Φλώρο και Νικόλαο Μανωλάκο.

Τέλος το ΣΑΓΕ έκρινε διατηρητέους 4 υποναυάρχους και 5 υποπτεράρχους.

Πρόκειται για τους υποναυάρχους Ιωάννη Κορακάκη, Ευθύμιο Μικρό, Νικόλαο Καφέτση, Χαράλαμπο Παπαδόπουλο και τους υποπτεράρχους Συμεών - Χαράλαμπο Ψιμούλη, Θεμιστοκλή Μπουρολιά, Θωμά Χατζηαθανασίου, Κωνσταντίνο Αράπη και Γεώργιο Τολούμη.