ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13/03/2017 13:04 EET | Updated 13/03/2017 13:39 EET

Η ελληνική οικονομία της κρίσης σε 39 διαγράμματα. Με μισθό κάτω των 800 ευρώ το 50% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα

Η εξέλιξη των μισθών, η απασχόληση, το χρέος, οι καταθέσεις και πολλά άλλα σημαντικά στοιχεία που δείχνουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία, περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, που δημοσιεύεται σήμερα.

Η HuffPost Greece απομόνωσε 39 από τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στην έκθεση, τα πιο χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, συγκριτικά με τις αρχές της κρίσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας είναι η μείωση των μισθών σε επίπεδα κάτω των 800 ευρώ μικτά για περισσότερους από τους μισούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η εντυπωσιακή αύξηση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών, η απόλυτη κυριαρχία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης έναντι της πλήρους απασχόλησης και η σημαντική αύξηση του ποσοστού φτώχειας (από 27,7% το 2010 στο 35,7% το 2015).

Ειδικότερα, στον ιδιωτικό τομέα οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

  • κάτω των 800 ευρώ σε ποσοστό 51,6% (15,2% μέχρι 499 ευρώ, 23,6% μεταξύ 500-699 ευρώ και 12,8% μεταξύ 700-800 ευρώ),
  • μεταξύ 800-999 ευρώ σε ποσοστό 17,3% (10,8% μεταξύ 800-899 ευρώ και 6,5% μεταξύ 900-999 ευρώ),
  • άνω των 1.000 ευρώ σε ποσοστό 17,8% (11,1% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 6,7% άνω των 1.300 ευρώ),
  • ενώ το 13,4% δεν γνωρίζει / δεν απαντά

Λίγο διαφορετικά είναι τα πράγματα στον δημόσιο τομέα, καθώς πάνω από τους μισούς εργαζόμενους (54,2%) παίρνει -καθαρά- πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Ειδικότερα:

  • κάτω των 800 ευρώ σε ποσοστό 11% (3,1% έως 499 ευρώ, 3,5% μεταξύ 500- 699 ευρώ και 4,4% μεταξύ 700-799 ευρώ),
  • μεταξύ 800-999 ευρώ σε ποσοστό 23,6% (9,4% μεταξύ 800-899 ευρώ και 14,2% μεταξύ 900-999 ευρώ),
  • άνω των 1.000 ευρώ σε ποσοστό 54,2% (38,5% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 15,7% άνω των 1.300 ευρώ),
  • ενώ το 11% δεν γνωρίζει / δεν απαντά.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, «η ασκούμενη πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας έχει φτάσει σε ακραία όρια τόσο ως προς τη μείωση των κοινωνικών δαπανών όσο και ως προς την υπερφορολόγηση. Η συνέχιση της ίδιας πολιτικής θα υπονομεύσει περαιτέρω τις βασικές δημοσιονομικές λειτουργίες, τη φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα και τη βιωσιμότητα του χρέους».

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της έκθεσης, σε διαγράμματα

Photo gallery ΙΝΕ - ΓΣΕΕ See Gallery