ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/04/2017 04:53 EEST | Updated 04/04/2017 04:53 EEST

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε πιστοποιητικό σε σχολή...αστρολογίας

nevarpp via Getty Images

Πιστοποιητικό σε σχολή αστρολογίας χορήγησε το Υπουργείο Παιδείας ορίζοντας αυτό ως  Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Τις σχετικές ανακοινώσεις μάλιστα έκανε το ίδιο το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών “Αστροπαιδεία” και με σχετική ανάρτηση στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook. Η “Αστροπαιδεία” αναφέρει -στην σελίδα στο Facebook αλλά και στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο- πως είναι το μοναδικό εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας στην Ελλάδα πλαισιωμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα διδασκαλίας και παρέχει «Ένα πλήρες πρόγραμμα Αστρολογικών σπουδών που είναι καταρτισμένο έτσι ώστε οι σπουδαστές, μετά το πέρας της διετίας και με τη Βεβαίωση Σπουδών, να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επαγγελματικά την Αστρολογία.  Περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, παραδείγματα, ασκήσεις, τεστ με παρουσιάσεις και προβολές που θα βοηθούν στην κατανόηση των αστρολογικών εννοιών».

Στη δε ανάρτηση για την πιστοποίηση αναφέρεται:

«Με μεγαλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Αστροπαιδεία, το πρώτο και μοναδικό Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας στην Ελλάδα, πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως ΚΔΒΜ (δλδ ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) με αρ Πρωτ ΔΑ/4205 από 08 /2 /2017 και υπάγεται ιστην εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας;

Η Αστροπαιδεία συστάθηκε από διακεκριμένους Αστρολόγους με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της Αστρολογίας καθώς επίσης και στον τομέα της Συμβουλευτικής, με όραμα να καλύψουν το μεγάλο κενό που υπάρχει στο χώρο της Αστρολογίας και να μεταφέρουν τις σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες μίας επιστήμης που θεωρείται παρεξηγημένη στα ελληνικά δεδομένα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να επιλεγούν οι σπουδαστές πιστοποιημένα ιδρύματα με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών που δίνουν το δικαίωμα στον απόφοιτο να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ως εκ τούτου, τα προγράμματα σπουδών της Αστροπαιδείας καλύπτουν όλους τους κλάδους της Αστρολογίας και είναι σχεδιασμένα τόσο για τους σπουδαστές που αποβλέπουν στο να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση, όσο και για τους ερασιτέχνες ή επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε κάποιους κλάδους της αστρολογίας ή να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια».