ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/04/2017 09:49 EEST | Updated 21/04/2017 09:50 EEST

Ο ελληνικός λαός δεν αντιστάθηκε στη Χούντα ενεργά, αλλά δεν την αποδέχτηκε

news247

Sponsored Post