ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/04/2017 08:22 EEST | Updated 26/04/2017 08:22 EEST

Πάνω από 1 δισ. ευρώ δαπανούν οι ελληνικές οικογένειες σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα

Sooc

Ενάμιση δισ. ευρώ δαπάνησαν το 2014 τα ελληνικά νοικοκυριά σε δίδακτρα φροντιστηρίων, ιδιαίτερα μαθήματα και ξένες γλώσσες, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση 2016 για την Εκπαίδευση της ΚΑΠΕΠ ΓΣΕΕ.

Η έκθεση αφορούσε τα έτη 2002-2014 και αποκαλύπτει τα υπέρογκα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι ελληνικές οικογένειες για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους.

Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι μόνο το 2014, οι ελληνικές οικογένειες δαπάνησαν 3,8 δισ. ευρώ για πάσης φύσεως εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Το 40% του ποσού αυτού αφορούσε σε δίδακτρα φροντιστηρίων, ιδιαίτερα μαθήματα και ξένες γλώσσες.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς τα έξοδα που επιβαρύνουν τους γονείς για την εκπαίδευση των παιδιών τους στην Ελλάδα, μια χώρα με δωρεάν, δημόσια παιδεία, είναι ασυναγώνιστα σε σχέση με εκείνα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι αυτά τα ποσά καταγράφηκαν σε δύσκολες για την ελληνική οικονομία εποχές.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η παρουσίαση κινήθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες: α) τον στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, β) τις διαχρονικές αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος και συγκεκριμένα τις γεωγραφικές και κοινωνικοεκπαιδευτικές ανισότητες, τη σχολική διαρροή και υποβαθμολόγηση, την υποχρημαδότηση, το δημογραφικό πρόβλημα (μείωση μαθητικού πληθυσμού και γήρανση εκπαιδευτικού δυναμικού), γ) τον τρόπο εκπαιδευτικής και κοινωνικής αναβάθμισης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και δ) τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.