ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/04/2017 07:09 EEST | Updated 27/04/2017 07:58 EEST

Τουλάχιστον δέκα ημέρες άδεια πατρότητας προτείνει η Κομισιόν για όλους τους Ευρωπαίους

Halfpoint via Getty Images
Close up of young father holding his newborn baby son in his arms

Τουλάχιστον δέκα ημέρες άδεια πατρότητας για τους άνδρες που μόλις απέκτησαν παιδί, πρότεινε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα, πρότεινε να δοθούν πέντε ημέρες άδεια τον χρόνο για την φροντίδα των ηλικιωμένων ή άρρωστων μελών της οικογένειας.

Διαβάστε:Η άδεια μητρότητας, ο μισθός και η απόλυση: Τα εργασιακά δικαιώματα των νέων γονιών σε 14 χώρες του κόσμου

Σύμφωνα με την Καθημερινή, μέχρι στιγμής, σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος-μέλος η άδεια πατρότητας είναι διαφορετική και ρυθμιζόμενη από την εθνική νομοθεσία. Η χώρα μας ανήκει στις χώρες με την μικρότερη άδεια πατρότητας, η οποία δεν ξεπερνά τις δύο ημέρες. Αντιθέτως, στην Σλοβενία οι πατέρες δικαιούνται ακόμα και 90 ημέρες άδεια.

Η πρόταση θα γίνει σύντομα και ευρωπαϊκός νόμος, έχει στόχο να εξισορροπήσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από το δικαίωμα για τους πατέρες να λαμβάνουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες άδεια, οι γονείς παιδιών έως 12 ετών θα έχουν το δικαίωμα τετράμηνης άδειας, κάτι που ίσχυε μέχρι τώρα αλλά για γονείς με παιδιά μόνο μέχρι 8 ετών.

Το δικαίωμα αυτό δεν είναι πλέον μεταβιβάσιμο από τον πατέρα στη μητέρα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, σε μια προσπάθεια της Επιτροπής να ενισχύσει την πατρότητα, αλλά και να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.