ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/05/2017 08:08 EEST | Updated 03/05/2017 08:08 EEST

Το ΙΚΥ προκηρύσσει 211 θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες

Bloomberg via Getty Images
A new Surface Laptop computer is displayed at the hardware lab of the Microsoft Corp. main campus in Redmond, Washington, U.S., on Thursday, April 20, 2017. Microsoft Corp., a company once derided for buggy software, unstable hardware and indifferent design, debuted the Surface Laptop on Tuesday. Weighing in at 2.76 pounds, about a quarter-pound less than Apple's MacBook Air, the Surface Laptop boasts a 13.5-inch screen and is one of the thinnest and lightest products in its class. Photographer: Mike Kane/Bloomberg via Getty Images

Συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες -με ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015- προκηρύσσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών».

Οι θέσεις αφορούν τους επιστημονικούς τομείς Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Ζωής Υγείας και Διατροφής και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η διάρκεια της υποτροφίας ανέρχεται σε 24 διαδοχικούς μήνες κατ' ανώτατο όριο, ενώ δεν μπορεί να καλύψει διάστημα πέρα του 54ου μήνα από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου 2017 και στη συνέχεια τον φάκελο υποψηφιότητας έως τις 22/05/2017.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Sponsored Box