ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
08/05/2017 08:55 EEST | Updated 08/05/2017 08:55 EEST

Αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 36,2% τον Μάρτιο

Eurokinissi

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον Μάρτιο ανήλθε σε 2.142,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.573,2 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 36,2%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 192,6, εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,7%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 89,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον Μάρτιο ανήλθε στο ποσό των 4.776,0 εκατ. ευρώ έναντι 3.667,9 εκατ. ευρώ (4.059,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 30,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 397,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,1%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 294,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών τον Μάρτιο ανήλθε στο ποσό των 2.633,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.094,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 25,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 205,3 εκατ. ευρώ δηλαδή 12,5% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 205,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 13.355,4 εκατ. ευρώ έναντι 10.192,1 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση,σε ευρώ 31,0 %. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.558,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,5%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά κατά 503,4εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 6.879,5 εκατ. ευρώ έναντι 5.719,2 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 283,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 261,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου -Μαρτίου 2017 ανήλθε σε 6.475,9 εκατ. ευρώ έναντι 4.472,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 44,8%.Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.274,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,2% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 242,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%.