ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10/05/2017 12:35 EEST | Updated 10/05/2017 12:45 EEST

Κυβερνητικές πηγές: Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

NurPhoto via Getty Images
Elders at the entrance of Athens' central meat and fish market on May 8, 2017. Greece reached an agreement with its lenders during last week. The weight of this agreement is left on Greek people to carry and especially the pensioners. (Photo by Kostis Ntantamis/NurPhoto via Getty Images)

Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ θα γίνουν αλλαγές και στο περιεχόμενό του εφόσον κριθεί αναγκαίο, καθησυχάζουν κυβερνητικές πηγές με αφορμή τον θόρυβο που υπήρξε για την γνωμοδότηση σχετικά με τα συνταξιοδοτικά.

Κυβερνητικές πηγές κάνουν τρεις επισημάνσεις σε σχέση με το Ελεγκτικό Συνέδριο:

1. Η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα νομοσχέδια που αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα του δημοσίου, είναι αμιγώς γνωμοδοτική. Οι ρυθμίσεις, για τις οποίες γνωμοδότησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν μέρος μόνο του συνολικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή.

2. Το νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από έκθεση αιτιολόγησης όλων των ρυθμίσεων, ενώ η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ληφθεί υπόψη και, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα υπάρξουν οι σχετικές τροποποιήσεις. Από την αιτιολογική έκθεση θα προκύπτει με σαφήνεια, όπως εξάλλου συστήνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο λόγος επιλογής όλων των ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων και των συνταξιοδοτικών.

3. Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο θετικών μέτρων κοινωνικής στήριξης, τα οποία θα ελαχιστοποιούν τις επιβαρύνσεις, οδηγώντας σε μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.