ΔΙΕΘΝΕΣ
17/05/2017 10:05 EEST | Updated 17/05/2017 10:05 EEST

Κομισιόν: Αυστηρές συστάσεις προς τα κράτη - μέλη που καθυστερούν τη μετεγκατάσταση προσφύγων

Bestgreenscreen via Getty Images
Silhouette of a refugees family with children

Αυστηρές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως προς τη μετεγκατάσταση προσφύγων απηύθυνε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων στο Στρασβούργο και την υιοθέτηση της μηνιαίας έκθεσής της για την εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης. Η Επιτροπή αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε συγκεκριμένες χώρες, ενώ επιφυλάχθηκε για τη κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής για την περίοδο από τις 12 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου, «η θετική τάση στον τομέα της μετεγκατάστασης συνεχίζεται», ωστόσο «ο σημερινός ρυθμός εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από αυτόν που απαιτείται για να εκπληρωθούν οι στόχοι που ορίστηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η μετεγκατάσταση όλων των επιλέξιμων ατόμων εντός των επόμενων μηνών». Συγκεκριμένα, από την τελευταία έκθεση και μετά έχουν μετεγκατασταθεί άλλα 2.078 άτομα (1.368 από την Ελλάδα και 710 από την Ιταλία). Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 18.418 μετεγκαταστάσεις, 5.711 από την Ιταλία και 12.707 από την Ελλάδα.

Επίσης, σημειώνεται ότι μολονότι στην Ελλάδα ο τρέχων αριθμός των 12.400 αιτούντων μετεγκατάσταση που έχουν καταγραφεί αναμένεται να παραμείνει σταθερός, η Ιταλία ακόμη δεν έχει διασφαλίσει την καταγραφή όλων των ατόμων που είναι επιλέξιμα για μετεγκατάσταση.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Αυστρία εξακολουθούν να είναι τα μόνα κράτη-μέλη που δεν έχουν πραγματοποιήσει ούτε μία μετεγκατάσταση, επισημαίνοντας ότι η στάση τους παραβιάζει τις νομικές υποχρεώσεις τους, τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Σε ό,τι αφορά την Αυστρία, τονίζεται ότι έχει δεσμευτεί επισήμως να μετεγκαταστήσει 50 άτομα από την Ιταλία, ενώ για τη Τσεχία ότι δεν έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα περίπου εδώ και ένα έτος.

Επίσης, η Επιτροπή συστήνει:

- Στη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, να επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις προτιμήσεις τους και να αρχίσουν να πραγματοποιούν μετεγκαταστάσεις από την Ιταλία, το συντομότερο δυνατόν

- Στην Ιρλανδία και την Εσθονία, να βρουν, σε συνεργασία με την Ιταλία, αμοιβαία αποδεκτές λύσεις για τη διεξαγωγή πρόσθετων συνεντεύξεων ασφαλείας, προκειμένου να ξεκινήσουν τις μετεγκαταστάσεις το συντομότερο δυνατόν.

- Σε ορισμένα κράτη-μέλη, να αυξήσουν τις μηνιαίες δεσμεύσεις τους (η Ισπανία, το Βέλγιο και η Κροατία για την Ιταλία και την Ελλάδα, η Γερμανία, η Ρουμανία και η Σλοβακία για την Ελλάδα και η Γαλλία για την Ιταλία).

- Στα κράτη-μέλη μετεγκατάστασης συνολικά, να αυξήσουν την ικανότητά τους να επεξεργάζονται αιτήματα επανεγκατάστασης, να αποφεύγουν τις υπερβολικά περιοριστικές προτιμήσεις και τις καθυστερήσεις, να περιορίσουν τις απαιτήσεις που προκαλούν καθυστερήσεις στη διαδικασία μεταφοράς και να δώσουν προτεραιότητα στις αιτήσεις που αφορούν ευάλωτους αιτούντες, ιδίως ασυνόδευτους ανηλίκους

- Τέλος, στην Ιταλία, να επιταχύνει επειγόντως τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και την καταγραφή όλων των επιλέξιμων αιτούντων το συντομότερο δυνατόν και να διασφαλίσει ότι τα άτομα που φθάνουν στη χώρα και είναι επιλέξιμα για μετεγκατάσταση κατευθύνονται με συντεταγμένο τρόπο σε ειδικά κέντρα μετεγκατάστασης.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή, εάν δεν προβούν στις εν λόγω ενέργειες, «θα προσδιορίσει στην επόμενη έκθεσή της, τον Ιούνιο, τη θέση της σχετικά με τη χρήση των εξουσιών που της παρέχουν οι Συνθήκες, ιδίως σχετικά με την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει».

Τέλος, στην έκθεση της Επιτροπής επισημαίνεται ότι παρ' όλο που η μετεγκατάσταση όλων των επιλέξιμων ατόμων έως τον Σεπτέμβριο του 2017 είναι απολύτως εφικτή, εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος, η νομική υποχρέωση για τη μετεγκατάσταση των επιλέξιμων ατόμων που βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ιταλία δεν θα παύσει να ισχύει μετά τον Σεπτέμβριο.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ)