ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
18/07/2017 12:57 EEST | Updated 18/07/2017 12:57 EEST

ΤτΕ: Στάσιμα τα δάνεια σε επιχειρήσεις - νοικοκυριά και το β' τρίμηνο

SOOC

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου Απρίλιος-Ιούνιος 2017 η ζήτηση αλλά και η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες παρέμεινε σταθερή και σχεδόν αμετάβλητη σχετικά με το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είδαν κάποια σημαντική αλλαγή στους όρους ή τα κριτήρια χορήγησης δανείων.

Δηλαδή, τόσο για τα δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) όσο και για τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, τα κριτήρια και οι όροι χορήγησης, η συνολική ζήτηση, και η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017. Ακόμη, η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια προς τα νοικοκυριά παρέμεινε στάσιμη σε σχέση με το α΄ τρίμηνο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι τα ποσά αυτά θα παραμείνουν σχετικά σταθερά και το τρίτο τρίμηνο του έτους. Όμως, οι εξελίξεις που καταγράφονται στο δελτίο τύπου είναι σύμφωνες με τις προσδοκίες της τράπεζας, έτσι όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.