ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19/07/2017 09:43 EEST | Updated 19/07/2017 09:44 EEST

McKinsey: Το Internet of Things ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στον τομέα των επιχειρήσεων- οι νέες τάσεις

cofotoisme via Getty Images
blue tone city scape and network connection concept

Μεγάλη είναι τα τελευταία χρόνια η αύξηση του ενδιαφέροντος όσον αφορά στο Internet of Things (IoT): Το δίκτυο των διασυνδεδεμένων «έξυπνων» οικιακών (και μη) συσκευών που επικοινωνούν μεταξύ τους απρόσκοπτα μέσω Διαδικτύου. Ωστόσο, αν και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ έχει προσελκύσει περισσότερο το καταναλωτικό/ οικιακό κομμάτι, κάποιες από τις μεγαλύτερες καινοτομίες έχουν λάβει χώρα στον χώρο των επιχειρήσεων, όπου ο συνδυασμός δεδομένων αισθητήρων και εξελιγμένων αλγορίθμων ανάλυσης έχει δώσει μεγάλα πλεονεκτήματα σε εταιρείες, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους, βοηθώντας στην ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων κτλ.

Όπως σημειώνεται σε έρευνα της McKinsey, ωστόσο, όπως κάθε αναδυόμενος τομέας, το IoT είναι αντιμέτωπο με μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά σε ρυθμιστικά πλαίσια, ζήτηση από πλευράς καταναλωτών και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Παρόλα αυτά, ο τομέας παρουσιάζει δυναμική.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 98% των ερωτηθέντων ανέφεραν πως οι περισσότερες εταιρείες στις βιομηχανίες όπου εργάζονται περιλαμβάνουν εταιρικές πρωτοβουλίες ΙοΤ στους στρατηγικούς «οδικούς χάρτες» τους, αποσκοπώντας στη βελτίωση των υπηρεσιών service, στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων κ.α.

Όσον αφορά στις στρατηγικές προτεραιότητες που σχετίζονται με το IoT, παρατέθηκαν τα εξής: Βελτιστοποίηση λειτουργίας service (27%), βελτίωση της ορατότητας/ διαφάνειας στη λειτουργία (20%), δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων (14%), προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών (14%), βελτιστοποίηση των κατασκευαστικών διαδικασιών (12%), βοήθεια στις πωλήσεις (7%) και σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων (4%).

Το 92% των ερωτηθέντων εκτιμούν πως η επίδραση του ΙοΤ θα είναι ευνοϊκή μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, είτε μέσω βελτίωσης της λειτουργίας είτε επιτρέποντας στις εταιρείες να αναπτύξουν νέα προϊόντα με ενσωματωμένες δραστηριότητες ΙοΤ, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερα έσοδα. Αντίστοιχα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 62% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η επίδραση του ΙοΤ θα είναι είτε πάρα πολύ μεγάλη, είτε θα έφερνε δραματικές αλλαγές.

Ωστόσο, υπάρχουν και «αστερίσκοι»: το 60% δέχονται πως το ΙοΤ παρέχει πολύ χρήσιμα δεδομένα, όπως στοιχεία για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του καταναλωτικού κοινού ή τις προτιμήσεις όσον αφορά στις αγορές του. Παρόλα αυτά, το 54% των ερωτηθέντων εκτιμούν πως οι εταιρείες χρησιμοποιούν το 10% ή και λιγότερο από αυτά τα δεδομένα. Επίσης, βάσει της έρευνας της McKinsey, υπάρχουν σοβαρά «κενά δυνατοτήτων» που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις δυνατότητες του ΙοΤ- όπως οι δυσκολίες όσον αφορά στην εξαγωγή δεδομένων, τη διαχείριση και την ανάλυσή τους. Για παράδειγμα, το 70% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι οι εταιρείες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει λύσεις ΙοΤ στις υπάρχουσες ροές εργασίας- με λίγα λόγια, δεν χρησιμοποιούν το enterprise IoT για να βελτιστοποιήσουν τις ημερήσιες εργασίες. Ακόμη, αρκετοί σημείωσαν πως οι εταιρείες έχουν πρόβλημα όσον αφορά στην εύρεση χρήσεων για προϊόντα και εφαρμογές ΙοΤ.