ΕΙΔΗΣΕΙΣ
25/07/2017 16:18 EEST | Updated 25/07/2017 16:18 EEST

Τροπολογίες για τον εκσυγχρονισμό αεροσκαφών του Πολεμικού Ναυτικού και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Pool via Getty Images
PERTH, AUSTRALIA - APRIL 16: A Royal New Zealand Air Force P3 Orion takes off from RAAF Pearce to assist with the international search effort trying to locate missing Malaysia Airways Flight MH370 on April 16, 2014 in Perth, Australia. Twenty-six nations have been involved in the search for Malaysia Airlines Flight MH370 since it disappeared more than a month ago. (Photo by Richard Wainwright - Pool/Getty Images)

Κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς τροπολογία με στόχο τη «διευκόλυνση υλοποίησης από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P3B του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδος-ΗΠΑ (LOA GR-P-GLI)».

Με την τροπολογία προβλέπεται ότι τα εμπορεύματα που θα εισαχθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί σύστασης εγγυήσεων κατά την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς αποταμίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, υπάγονται στα εν λόγω ειδικά καθεστώτα χωρίς τη σύσταση εγγυήσεων νέων ή συμπληρωματικών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη ανάθεση υποκατασκευαστικού έργου στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία η οποία έχει απόλυτη ανάγκη από την υλοποίηση προγραμμάτων που θα αυξήσουν τον κύκλο εργασιών της. Αναφέρεται επίσης ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία θα εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας και πολύτιμη τεχνογνωσία, ενώ θα δοθεί η ευκαιρία στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία να εμπλακεί ανταγωνιστικά σε παρόμοιες αναβαθμίσεις αεροσκαφών σε διεθνές επίπεδο.

 

Επίσης, τροπολογίες κατατέθηκαν και για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και ξενοδοχειακών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμούς, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2016/881 και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα να χορηγηθούν στην ανώνυμη εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για έξι επιπλέον μήνες, δηλαδή έως τις 31-12-2017 προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς ανάληψης και εκτέλεσης δημόσιων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο, η είσπραξη χρημάτων από το ελληνικό δημόσιο καθώς και η μεταβίβαση κυριότητας δύο γηπέδων τα οποία ανήκουν στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Επίσης, κατατέθηκε τροπολογία με την οποία επαναδιατυπώνεται το άρθρο 66 του νόμου 4403/2016 σχετικά με την ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για ξενοδοχειακά καταλύματα που δεν προσκομίζουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Με άλλη τροπολογία δίνεται νέα προθεσμία μέχρι τις 31/12/2017 στις εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, για να προμηθευτούν το ειδικό σήμα λειτουργίας, καθώς μετά την ψήφιση του νόμου 4412/2016 παρουσιάστηκαν αντικειμενικές δυσκολίες στην ανάθεση των αναγκαίων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τους ΟΤΑ οι οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα.

Τέλος, με τροπολογία επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων, με διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο, του υπουργείου Τουρισμού ή της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ σε γραφεία του Ε.Ο.Τ εξωτερικού ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)