ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
01/08/2017 03:30 EEST | Updated 01/08/2017 10:57 EEST

Πώς μπορείτε να πληρώσετε την πρώτη δόση φόρου εισοδήματος στην εφορία εάν χάσατε την προθεσμία

LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images
TOPSHOT - A man walks past a political graffiti in central Athens by artist Bleeps reading' Bid! a few items left on sale' on May 4, 2017 one day after Greece and its creditors closed a troubled chapter on fiscal reforms with a preliminary deal on pension and tax cuts, offering hope for a debt relief agreement later this month Greece and its creditors on May 3rd closed a troubled chapter on fiscal reforms with a preliminary deal on pension and tax cuts, offering hope for a debt relief agreement later this month. The nation's debt in 2016 stood at nearly 315 billion euros or 179 percent of annual economic output, up from 177.4 percent in 2015. / AFP PHOTO / LOUISA GOULIAMAKI (Photo credit should read LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images)

Εναλλακτικούς τρόπους να πληρώσουν τις δόσεις της εφορίας έστω και μετά την λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης αναζητούν χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα χρήματα. Πλέον αυτοί οι φορολογούμενοι αναζητούν τον πιο φτηνό και με περισσότερες δόσεις τρόπο προκειμένου να μην είναι εκτεθειμένοι απέναντι στην εφορία και στο ενδεχόμενο ακόμα και κατασχέσεων ή παγώματος των λογαριασμών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο όσοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν εμπρόθεσμα την πρώτη δόση της εφορίας μπορούν να πληρώσουν το συνολικό ποσό με πιστωτική κάρτα, άτοκα και σε έως και 12 δόσεις. Με τον τρόπο αυτό οι φορολογούμενοι μπορούν να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής του φόρου χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση.

Όσοι δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα ή δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν, μπορούν να ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση της εφορίας σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες όμως επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5%. Οι αιτήσεις ένταξης γίνονται στο TAXISnet και αφού έχει επέλθει η προθεσμία της πρώτης δόσης. Έτσι αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής των δόσεων προς την εφορία δίνεται η ευκαιρία - υπό προϋποθέσεις να ρυθμιστεί το σύνολο της οφειλής σε 12 δόσεις. Η υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 και η υποβολή τόσο της αίτησης όσο και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος ΤΑΧΙSnet, που είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη της αίτησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος που θα υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

  • Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%, ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.
  • Προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις. Θα πρέπει επίσης όλα τα προηγούμενα χρέη του να έχουν ρυθμιστεί. Γενικά, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο όλες οι οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων του ν. 4152/2013.
  • Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση και να μην ακυρωθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει είτε μέσω e-banking είτε είτε σε υποκατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας την πρώτη δόση της ρύθμισης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών.
Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost

Sponsored Post