ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/08/2017 15:25 EEST | Updated 07/08/2017 18:23 EEST

Κλήρωση σημαιοφόρων και εκκλησιασμός: Τι προβλέπει το ΠΔ και τι απαντά το ΣτΕ

evrokinnisi
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ανατροπή στα μέχρι τώρα δεδομένα φέρνει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας, με το οποίο εκτός από κλήρωση για την ανάδειξη σημαιοφόρων στα δημοτικά σχολεία, περιλαμβάνει την ενδεχόμενη κατάργηση του εκκλησιασμού, ενώ αναφορά γίνεται και στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος πέρασε προς "έλεγχο" από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τους δικαστικούς λειτουργούς να θέτουν και τις παρατηρήσεις τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξή του. Στη γνωμοδότησή τους υπογραμμίζουν ζητήματα που θα πρέπει να ελέγξει το υπουργείο Παιδείας προτού το σχέδιο υπογραφεί από το Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο πάντως, το ανώτατο δικαστήριο δεν είδε κανένα ζήτημα ως προς τη συνταγματικότητα ή μη της απόφασης του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για την δια κλήρωσης επιλογή των σημαιοφόρων και παραστατών. Η διαδικασία κρίνεται νόμιμη, "εν όψει του ότι δεν αντίκειται στην εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παράγραφος 11 του νόμου 1566/1985" ο οποίος αφορά στη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μάλιστα, στο σχέδιο αναφέρεται πως θα γίνεται διπλή κλήρωση, ένας μαθητής ανά εξάμηνο. Ειδικότερα στην παράγραφο 3 καταγράφονται τα εξής: "Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ' τάξης. Σημαιοφόροι ορίζονται δυο μαθητές της ΣΤ' τάξης, ο ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ' τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων". Να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται η κλήρωση αναπληρωματικών σημαιοφόρων και παραστατών.

Παράλληλα, ο αρμόδιος υπουργός έχει δικαίωμα να καθορίσει τον τρόπο επιλογής των σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στο Δημοτικό λειτουργούν ένα και πάνω τμήματα της ΣΤ' τάξης, καθώς και για "κάθε άλλο σχετικό θέμα εφαρμογής της παρούσας παραγράφου".

Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αναφέρεται πως για την ανάρτηση της σημαίας: "Η σημαία παραμένει ανηρτημένη στον ιστό του σχολείου, όπως προβλέπεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες".

Ο εκκλησιασμός

Στη γνωμοδότηση, το ΣτΕ υπογραμμίζει πως η διατύπωση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος ως προς τον εκκλησιασμό ουσιαστικά "επιτρέπει την χωρίς κριτήρια παντελή κατάργηση του εκκλησιασμού". Πρόκειται για διάταξη στην οποία αναφέρεται ότι "εκκλησιασμός πραγματοποιείται κατά σχολείο ή τάξη με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων".

Για το λόγο αυτό οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν πως η ρύθμιση "είναι ατελής, δεδομένου ότι δεν προσδιορίζονται οι ημέρες ή τα γεγονότα επ' ευκαιρία των οποίων είναι ενδεδειγμένο ή δυνατό να πραγματοποιείται εκκλησιασμός" και συνεχίζουν: "η έλλειψη σχετικής πρόβλεψης και εν γένει απουσία καθορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων για τη λήψη της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, καθιστά αόριστη τη ρύθμιση, διότι επιτρέπει είτε χωρίς κριτήρια παντελή κατάργηση του εκκλησιασμού είτε, αντιθέτως την πραγματοποίηση εκκλησιασμού καθ' υπέρβαση του εκπαιδευτικώς προσηκόντως μέτρου. Επομένως, η ρύθμιση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να καταστεί ορισμένη".

Όσο για το ζήτημα της προσευχής, για το οποίο υπήρξε ιδιαίτερη συζήτηση, στο άρθρο 18 του σχεδίου προβλέπεται ότι "πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Ο διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του ή ο διδάσκων εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα".

Αναφορικά με το μάθημα των Θρησκευτικών αναφέρεται ότι οι ώρες διδασκαλίας στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού θα είναι μία ώρα την εβδομάδα, με το ΣτΕ να υπογραμμίζει ότι για το ζήτημα εκκρεμεί απόφαση επί αίτησης ακυρώσεων για τις ώρες διδασκαλίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τροποποιήσεις.