Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ: Βελτίωση οικονομικού κλίματος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως το επόμενο εξάμηνο θα μπει λουκέτο σε 13000 καταστήματα

Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ: Βελτίωση οικονομικού κλίματος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως το επόμενο εξάμηνο θα μπει λουκέτο σε 13000 καταστήματα
Athens, Greece - August 22, 2014: Traditional outside Greek cafe in Plaka area, customers enjoy their drinks.
Athens, Greece - August 22, 2014: Traditional outside Greek cafe in Plaka area, customers enjoy their drinks.
entrechat via Getty Images

Βελτίωση των οικονομικών δεικτών και σημάδια επιστροφής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κανονικότητα προκύπτει από την εξαμηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Τονίστηκε ωστόσο ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν και ότι επιβάλλεται η λήψη στοχευμένων μέτρων για την στήριξη των ΜΜΕ.

Ειδικότερα από την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία MARC σε δείγμα 1006 επιχειρήσεων από όλη τη χώρα, στο διάστημα από 10 ως 20 Ιουλίου, προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής:

-Ο δείκτης οικονομικού κλίματος για τις ΜΜΕ βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας διετίας. Οι προσδοκίες για την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο διατηρούν αρνητικό πρόσημο αλλά σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις από το Φεβρουάριο του 2015.

-Για κάθε μία απόλυση καταγράφεται για πρώτη φορά μια πρόσληψη ενώ οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι αύξησαν το προσωπικό τους προσέλαβαν περισσότερα άτομα από εκείνες που δήλωσαν ότι απέλυσαν. Επιβεβαιώνεται επίσης η τάση επέκτασης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και υποκατάστασης των θέσεων πλήρους απασχόλησης από μερικής.

-Σε ευνοϊκότερη θέση βρίσκονται επιχειρήσεις ηλικίας έως 5 ετών που απασχολούν περισσότερα από 5 άτομα ενώ σε δυσμενέστερη το εμπόριο και οι αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια ότι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν και επιβίωσαν / αναπτύχθηκαν μέσα στην κρίση έχουν καλύτερες προοπτικές.

- Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, προκύπτει ότι το 75,7% θα πληρώσει λιγότερες ή ίδιες εισφορές. Μια στις δέκα επιχειρήσεις οφείλει ταυτόχρονα σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, 65.000 είναι αντιμέτωπες με κατασχέσεις και δέσμευση λογαριασμών ενώ 120.000 βρίσκονται εν αναμονή της εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Γενικά προκύπτει δυσκολία στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν όντας συνεπείς στο σύνολο των υποχρεώσεων τους.

- Αναμένεται ότι το επόμενο εξάμηνο θα διακόψουν την λειτουργία τους 12.500-13.000 επιχειρήσεις, κυρίως πολύ μικρές και αυτοαπασχολούμενοι. Όμως εκτιμάται ότι πολλές από αυτές μεταφέρουν την δραστηριότητα τους στη μαύρη οικονομία, γεγονός που μεταξύ άλλων δημιουργεί και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

- Το 32,5% του τζίρου γίνεται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι χρεώσεις των τραπεζών μειώθηκαν, ωστόσο μια στις τρεις επιχειρήσεις πληρώνει περισσότερο από το 1% του τζίρου του σε προμήθειες.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Ασμάτογλου απέδωσαν το χαμηλό - σχετικά - ποσοστό του τζίρου που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στην έλλειψη εξοικείωσης των καταναλωτών κυρίως μεγάλης ηλικίας, στο γεγονός ότι η πλειονότητα των μικρών συναλλαγών γίνεται με μετρητά αλλά και, κατά κύριο λόγο, στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια κατ ανάγκη ότι η συναλλαγή γίνεται χωρίς απόδειξη.

Εξαίρεση στην γενική εικόνα σταθεροποίησης ή/και βελτίωσης αποτελούν η ρευστότητα και ο δείκτης των επενδύσεων που παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, μόνο το 4,2% των μικρών επιχειρήσεων σχεδιάζει νέες επενδύσεις ενώ 2 στις 3 επιχειρήσεις (65,1%) δήλωσαν ότι η ρευστότητά τους επιδεινώθηκε. Οι ελπίδες των επιχειρήσεων για την αντιμετώπισή τους στρέφονται στην ίδρυση και λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Δημοφιλή