ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
06/09/2017 16:15 EEST | Updated 06/09/2017 16:16 EEST

Lamda Development: Αύξηση 2,3% στη λειτουργική κερδοφορία το α΄ εξάμηνο

Eurokinissi

Ανοδικά κινήθηκε η λειτουργική κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA), το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2016 και ανήλθε στα 22 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της LAMDA Development. Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου, προ αποτιμήσεων, διαμορφώθηκαν στα 18,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,9%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Παρουσίαση βασικών εμπορικών δεικτών

Κατά το πρώτο εξάμηνο 2017, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο συνδυασμός της παρατεταμένης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, των ακραίων καιρικών συνθηκών με τις παρατεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το Α' τρίμηνο του 2017, καθώς και η αποχώρηση από τα εμπορικά μας κέντρα ενός σημαντικού εμπόρου λιανικής με πολλαπλό αριθμό καταστημάτων, επηρέασε παροδικά τους βασικούς εμπορικούς δείκτες.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε μείωση 4,4%, σε σύγκριση με το Α' εξάμηνο 2016, ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων, κατά την ίδια χρονική περίοδο, κατέγραψε μείωση της τάξεως του 2,6%. Σημειωτέον ότι, τον Ιούλιο είχαμε αναστροφή της τάσης αυτής, σημειώνοντας 2,1% αύξηση και 7% αύξηση, αντίστοιχα. Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων προσεγγίζει το 98%, με έντονο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις. Η διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών μας κέντρων, σε σύγκριση με την λοιπή αγορά λιανικής, συνεχώς επιβεβαιώνεται από την προτίμηση που σταθερά επιδεικνύει το καταναλωτικό κοινό».

Συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία του «The Mall Athens» ανήλθε στα 13,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 3%. Σημειώνεται επίσης, ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε μείωση κατά 4,3%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε μείωση κατά 2,1%. Όσον αφορά το Golden Hall, η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε στα 8,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,3%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κινήθηκε καθοδικά κατά 6,1%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών σημείωσε άνοδο κατά 1,2%. Η λειτουργική κερδοφορία του «Mediterranean Cosmos» στη Θεσσαλονίκη ανήλθε στα 7,2 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο κατά 4,3%. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε μείωση κατά 3%. Επίσης, σημειώθηκε μείωση του αριθμού των επισκεπτών κατά 5%, ενώ το εμπορικό κέντρο βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης, με ποσοστό 99%. Κύρια αιτία παροδικής επιδείνωσης των βασικών εμπορικών δεικτών του εμπορικού κέντρου αποτέλεσαν οι καιρικές συνθήκες, το Α' τρίμηνο του έτους.

Σημαντικά γεγονότα

Κατά το Α' τρίμηνο του 2017, συστήθηκε η εταιρεία LAMDA MALLS ΑΕ, με εισφορά των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες ανήκουν τα εμπορικά κέντρα Golden Hall και Mediterranean Cosmos. Η LAMDA Development, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για ισχυροποίηση της θέσης της στον χώρο του retail real estate, υπέγραψε, στις 03/04/2017, στρατηγική συμφωνία με την VPartners για την είσοδο της Värde στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας, καθώς και για νέες εξαγορές/επενδύσεις από τη LAMDA MALLS AE στον κλάδο του retail real estate. Την 01/06/2017, η Värde κατέβαλε το ποσό των 61,3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 31,7% της LAMDA MALLS ΑΕ.

Επιπλέον, η εταιρεία, κατά το Β' τρίμηνο του 2017, υπέγραψε σύμβαση αγοράς του 50% της LAMDA OLYMPIA VILLAGE (ιδιοκτήτριας του The Mall Athens) από την IRERE PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBOURG. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε, στις 17/07/2017, με κόστος αγοράς το ποσό των 85 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τη LAMDA Development μέτοχο κατά 100% της LAMDA OLYMPIA VILLAGE.

Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η εταιρεία έχει καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (Joint Ventures) με αναλογική μέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Τονίζεται όμως, ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα ίδια κεφάλαια του ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία Α' εξαμήνου 2017 του ομίλου κατά 0,8 εκατ. ευρώ, όσο και το Α' εξάμηνο του 2016.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε στα 18,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,9%, αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων. «Σε ενοποιημένο επίπεδο, υπήρχαν ζημιές 10,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο του 2016, που οφείλονται σε διαφορές αποτίμησης οικοπέδων, καθώς και σε έκτακτο αυξημένο φόρο εισοδήματος» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value, NAV) ανήλθε στα 391,1 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το NAV με την απόκτηση του επιπλέον 50% της LAMDA OLYMPIA VILLAGE που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2017, ανέρχεται σε 413,1 εκατ. (5,18 ευρώ ανά μετοχή).

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

Η μετοχή της LAMDA Development, υπερβαίνοντας κατά πολύ την ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις αρχές του έτους, παρουσιάζει αξιόλογη άνοδο κατά 43,1%, σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους, με τιμή μετοχής 6,81 ευρώ, στις 05/09/2017.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου («Net Loan to Value») ανήλθε στο 32,4%, μετά την πώληση του 31,7% της LAMDA MALLS AE. Τέλος σημειώνεται, ότι με ημερομηνία αναφοράς 30/06/2017, η εταιρεία είχε στην κατοχή της 2.366.007 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 2,97% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως 3,87 ευρώ ανά μετοχή.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε σχετικά: «Το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν σταθμός στην ιστορία της εταιρείας μας. Συνεχίσαμε τη θετική πορεία αύξησης των λειτουργικών μας κερδών, ξεκινήσαμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας συμφωνίας με την Varde partners για την από κοινού δυναμική ανάπτυξη της θυγατρικής εταιρείας Lamda Malls στο χώρο του retail real estate και εξαγοράσαμε το υπόλοιπο 50% του The Mall Athens από την HSBC, με καθαρό οικονομικό όφελος για τους μετόχους μας. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση της στήριξης διεθνών επενδυτών στην εταιρεία, επιβραβεύουν τις προσπάθειές μας και τη στρατηγική μας. Θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

(Mε πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)