Γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες τον ίδιο τύπο πρίζας;

Γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες τον ίδιο τύπο πρίζας;
Electrical power outlet against a green painted wall.related:
plherrera via Getty Images
Electrical power outlet against a green painted wall.related:

Θα γνωρίζετε ότι αν ταξίδεψετε για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, θα πρέπει να έχετε μαζί σας και ειδικό «αντάπτορα» για την πρίζα, αφού οι δικές μας πρίζες δεν είναι ίδιες με εκείνες που έχουν στη Μ. Βρετανία.

Γιατί, όμως, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες πρίζες;

Την απάντηση έδωσε στο Quora, ο Balaji Viswanathan.

Όπως αναφέρει, αν και οι Αμερικανοί ανέπτυξαν το σύστημα ενέργειας και τη μοντέρνα πρίζα, άλλες χώρες δεν βρήκαν ότι οι προδιαγραφές τους (60 Hz, 110V) και το σύστημά τους το ίδιο αποτελεσματικό.

Έτσι, κάθε χώρα άρχισε να αναπτύσσει ένα σύστημα που η ίδια θεωρούσε ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί έχουν 50Hz και 220V, ενώ οι Άγγλοι εξέλιξαν την αμερικάνικη πρίζα.

Μιας και οι Άγγλοι, έχουν γενικά δική τους νοοτροπία σε πολλά πράγματα, αποφάσισαν να διατηρήσουν και τη δική τους εκδοχή πρίζας.

Επιπλέον, η κάθε χώρα έχει τον δικό της τρόπο που διαμοιράζει το ρεύμα, αλλά και το χρεώνει, οπότε δημιουργεί και ένα αντίστοιχο σύστημα που λειτουργεί με βάση της προδιαγραφές της.

Άπαξ και μία χώρα έχει υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα πρίζας, δεν είναι εύκολο να το αλλάξει, αφού αυτό θα απαιτούσε να ξηλωθούν όλες οι πρίζες σε όλα τα σπίτια, νοσοκομεία, εργοστάσια, γραφεία κλπ και ταυτόχρονα να αλλάξουν τα καλώδια σε ηλεκτρικές συσκευές.