ΕΙΔΗΣΕΙΣ
25/10/2017 14:24 EEST | Updated 25/10/2017 14:24 EEST

FORTIKA: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προστασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις, με ελληνικό συντονισμό

NurPhoto via Getty Images
A computer tablet with a WiFi symbol is seen in this photo illustration on October 20, 2017. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

Στην πρόκληση που αποτελεί η προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις φιλοδοξεί να δώσει λύση το ευρωπαϊκό έργο FORTIKA, συντονιστής του οποίου είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης). Στο έργο συμμετέχουν 16 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές πόλεις και η διάρκεια του είναι 3 χρόνια.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), ακριβώς όπως και οι πολυεθνικές έχουν ευαίσθητες πληροφορίες και δεδομένα τόσο των υπαλλήλων και των πελατών τους όσο και των προϊόντων που διαθέτουν προς πώληση. Παρόλα αυτά είναι ανεπαρκείς ως προς την προστασία όλων αυτών των δεδομένων και πληροφοριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2015, 60% των στοχευμένων επιθέσεων σημειώθηκε ενάντια σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Την ίδια στιγμή ανιχνεύθηκαν περισσότερες από 430 εκατομμύρια περιπτώσεις κακόβουλου λογισμικού, από το οποίο οι επιχειρήσεις υπέστησαν ζημία. Οι απειλές και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο συνιστούν τεράστιο ρίσκο για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ, των οποίων η αδυναμία να αντιμετωπίσουν μόνες τους τον κίνδυνο αυξάνεται όσο μικρότερο είναι το μέγεθός τους.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του ΕΚΕΤΑ, το ευρωπαϊκό έργο FORTIKA ξεκίνησε για να δώσει λύση σε αυτή την πρόκληση, καθώς στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης των Μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων σε κινδύνους και απειλές του κυβερνοχώρου και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνο-ασφάλειας. Παράλληλα τις απαλλάσσει από περιττές και δαπανηρές προσπάθειες εντοπισμού, απόκτησης και εφαρμογής των ενδεδειγμένων λύσεων.

Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, το έργο υιοθετεί μια υβριδική προσέγγιση ασφάλειας-από-το-σχεδιασμό η οποία ενσωματώνει υλικό και λογισμικό με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα πρότυπα συμπεριφοράς σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο. H ανθεκτική συνολική λύση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που προτείνει το FORTIKA, μπορεί να εξειδικευτεί και να προσαρμοστεί στις δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, το έργο θα επιχειρήσει να κάνει συστηματική και εκτεταμένη χρήση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου από προϊόντα και υπηρεσίες των παροχών λύσεων ασφάλειας στην Ευρώπη.

Τέλος, η εισαγωγή στο «FORTIKA Marketplace» ενός έξυπνου οικοσυστήματος θα προσφέρει τη δυνατότητα περιορισμένων λύσεων μέσω εικονικών υπηρεσιών ασφαλείας. Από την πλευρά τους, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε ένα εύρος υπηρεσιών και θα μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικές με το λειτουργικό προφίλ, με αντάλλαγμα προσαρμοσμένες υπηρεσίες ασφαλείας ευθυγραμμισμένες με τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η αγορά του FORTIKA θα λειτουργεί επιπλέον ως σημείο πρόσβασης για την πληροφόρηση σε ότι αφορά τα προφίλ κάθε ΜΜΕ. Συνολικά, το περιβάλλον κυβερνoασφάλειας FORTIKA θα αξιολογηθεί σε πέντε μείζονος τύπου ΜμΕ και θα υποστηριχθεί από 2 τοπικές συνεργασίες ΜμΕ/ΤΠΕ και 1 συμμαχία της ΕΕ.