ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
01/11/2017 06:36 EET | Updated 01/11/2017 06:36 EET

ΟΠΑ: Αύξηση 2,05% του ΑΕΠ ως το 2021

Sooc

Αύξηση 2,05% στο ΑΕΠ ή €3,06 δισ. έως το 2021 προβλέπει νέα μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) για τις Κινητές Επικοινωνίες στην Ελλάδα αν βεβαίως ληφθούν από την Πολιτεία οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε η χώρα να συγκλίνει με την ΕΕ-28 στη διείσδυση του mobile broadband και με το μέσο όρο Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας στη χρήση δεδομένων.

Η μελέτη συντάχτηκε από ομάδα διακεκριμένων μελετητών με επικεφαλής τον πρώην αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΟΠΑ κ. Γεώργιο Γιαγλή για λογαριασμό της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Η μελετητική ομάδα εντοπίζει τη μοναδική ίσως ευκαιρία ταχείας ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας α) στα δίκτυα νέας γενιάς 4G, 4G+ και μελλοντικά στα 5G, που είναι οι απαραίτητες υποδομές για την υποστήριξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και β) στην αυξημένη χρήση αυτών των υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Ιδίως οι ΜμΕ, εκτός από την έλλειψη ρευστότητας, πλήττονται και από τη στρέβλωση του ειδικού τέλους στις κινητές επικοινωνίες που προστιθέμενη στο ΦΠΑ επιβαρύνει τον τελικό λογαριασμό από 39% έως 49%, περιορίζοντας τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού των λειτουργιών τους, μείωσης λειτουργικού κόστους, αύξησης της παραγωγικότητας και εξωστρέφειας.

Αύξηση δημοσίων εσόδων €1,62 δισ. ως το 2021

Η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες επιδόσεις – στην 26η θέση - στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας (DESI) στην ΕΕ-28 αλλά και στον ΟΟΣΑ στη χρήση δεδομένων (0,4 Gb κατά κεφαλή ανά μήνα έναντι 2,88 Gb στον ΟΟΣΑ και 3,1 Gb στην ΕΕ), παρά την πολύ μεγάλη αύξηση 58,3% που σημειώθηκε το 2016. Η μελέτη υποστηρίζει ότι οι Κινητές Επικοινωνίες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας, αρκεί η Πολιτεία να κινηθεί άμεσα και να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Συγκεκριμένα οι μελετητές υπολογίζουν ότι τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν κατά €1,62 δισ. έως το 2021 εφόσον η χώρα συγκλίνει με την ΕΕ στη διείσδυση του mobile broadband και στη χρήση δεδομένων με το μέσο όρο Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας. Με τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης και τη χώρα να συνεχίζει να ακολουθεί την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα με καθυστέρηση πενταετίας, η συμβολή των Κινητών Επικοινωνιών στο ΑΕΠ θα περιοριστεί μόλις στο 1,25%, ενώ και τα δημόσια έσοδα δεν θα ξεπεράσουν το €992,9 εκατ.

Προτάσεις για άμεσο ψηφιακό μετασχηματισμό

Ζητούμενο παραμένει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν οι μελετητές στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ και του οδικού χάρτη για ανάπτυξη δικτύων 5G πιλοτικά έως το 2020 σε μια μεγάλη πόλη κάθε κράτους μέλους και πλήρη εμπορική διάθεση το 2025. Η μελέτη του ΟΠΑ καταλήγει σε μια δέσμη έξι προτάσεων που θα πρέπει να υιοθετηθούν από την Πολιτεία για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε επιχειρήσεις και πολίτες να βιώσουν το συντομότερο τα οφέλη της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, απολαμβάνοντας καινοτόμες υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας, της ενέργειας, των μεταφορών, της δημόσιας διοίκησης κ.α. Συγκεκριμένα προτείνεται:

α) Απλοποίηση και εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των ψηφιακών υποδομών

β) Επίλυση των εκκρεμοτήτων για την αναβάθμιση των δικτύων, ώστε να υλοποιηθούν ταχύτερα νέες επενδύσεις

γ) Απόδοση φασματικών περιοχών, έτοιμων προς χρήση με την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ

δ) Άρση της στρέβλωσης του ειδικού τέλους στην Κινητές Επικοινωνίες, καθώς ο καταναλωτής επιβαρύνεται έως 48,8% στον τελικό λογαριασμό, όταν η μέγιστη επιβάρυνση στην ΕΕ είναι 25%

ε) Εκστρατεία ενημέρωσης αρμοδίων φορέων και πολιτών για τη σημασία των υποδομών και υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και

στ) Ενίσχυση της ζήτησης με θέσπιση κινήτρων για την υιοθέτηση καινοτόμων κινητών υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση.