Η BIC ΒΙΟΛΕΞ αρωγός και συμπαραστάτης στο πολυποίκιλο έργο του ιστορικού Μπενακείου Παιδικού Κηφισιάς

Η BIC ΒΙΟΛΕΞ αρωγός και συμπαραστάτης στο πολυποίκιλο έργο του ιστορικού Μπενακείου Παιδικού Κηφισιάς
benakeiopaidiko gr

Ως ανεκτίμητη πράξη χαρακτηρίζει Μπενάκειο Παιδικό Κηφισιάς τη χορηγία εκ μέρους της BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε σε είδη ζωγραφικής.

Ειδικότερα η BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε, όπως αναφέρει το Μπενάκειο, «παραμένοντας πιστή στο όραμά της που έγκειται στο να καταστήσει την Εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλους, προχωρά σε μία σημαντική προσφορά - χορηγία σε είδη ζωγραφικής BIC KIDS. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τον ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης και δυναμώνει ακόμη περισσότερο το Μπενάκειο Παδικό Κηφισιάς στηρίζοντας το πολυδιάστατο έργο του σχολείου, εμπλουτίζοντας το εποπτικό υλικό και τις παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών μας».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Μπενακείου, η πράξη αυτή «αποτελεί πράξη ανεκτίμητη καθώς συνάδει απόλυτα με την φιλοσοφία των ιδρυτών του καθώς θεμελιώνεται στις συνειδήσεις όλων ως ένα σχολείο που μεταλαμπαδεύει την παιδεία και τον Πολιτισμό».

Ιστορικό του Μπενακείου Παιδικού Κηφισιάς

Το Μπενάκειο Παιδικό Κηφισιάς ιδρύθηκε το 1926 από τον Εμμανουήλ και τη Βιργινία Μπενάκη, με σκοπό να βοηθήσει τις εργαζόμενες μητέρες στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και να προσφέρει σε αυτά ένα ασφαλές περιβάλλον στα πρώτα τους βήματα.

Μέχρι και σήμερα το έργο του αυτό συνεχίζεται με κοινωνική ευαισθησία, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης, μέσω του Προγράμματος των Υποτροφιών, το οποίο αποτελεί από το ξεκίνημα του Μπενακείου έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του.

Χάρη σ’ αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν τις άριστες παροχές του Σχολείου.

Το Μπενάκειο είναι μια εκσυγχρονισμένη σχολική μονάδα προσχολικής ηλικίας. Με την άριστη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, με ένα πολυδύναμο πρόγραμμα σχεδιασμένο με ευελιξία και με ένα άρτια εκπαιδευμένο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο προσωπικό, αποτελεί έναν παιδαγωγικό χώρο αμοιβαίας αποδοχής και αγάπης, που σέβεται τις σκέψεις και τα συναισθήματα όλων, των παιδιών και γονέων, των εκπαιδευτικών και συνεργατών.