SMAC (social, mobile, analytics και cloud): Νέο παιχνίδι, νέοι κανόνες

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν στις επιχειρήσεις νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πελάτες τους, ενώ οι τεχνολογίες κινητής έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, αγοράζουν και εργάζονται. Τα analytics επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν πώς, πότε και πού όλοι μας καταναλώνουμε αγαθά και υπηρεσίες και το cloud computing παρέχει ένα νέο τρόπο πρόσβασης στην τεχνολογία καθώς και τα δεδομένα που χρειάζεται μια επιχείρηση για να ανταποκρίνεται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες αγορές και να λύνει προβλήματα.
rolfo eclaire

Οι τεχνολογίες SMAC (social, mobile, analytics και cloud) αποτελούν μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις των τελευταίων ετών και δημιουργούν πληθώρα ευκαιριών στις επιχειρήσεις πληροφορικής. Ο συνδυασμός τους ήδη προωθεί έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία σε πολλαπλά πεδία και εφαρμογές. Τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στις SMAC κερδίζουν έδαφος και ολοένα περισσότεροι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν ότι οι SMAC θα μπορούσαν να οδηγήσουν την επιχείρηση τους στην επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα. Οι τεχνολογίες SMAC είναι οι νέοι φορείς «ανατροπής» στις επιχειρήσεις πληροφορικής. Όταν εφαρμοστούν χρησιμεύουν ως συνεργατική λύση για την ψηφιακή μεταμόρφωση ενός οργανισμού ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένος για το μέλλον.

Οι SMAC δημιουργούν ένα οικοσύστημα που επιτρέπει στην επιχείρηση να βελτιώσει τις πρακτικές της και να φτάσει πιο κοντά στον πελάτη με την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση. Το πλήθος δομημένων και αδόμητων δεδομένων από κινητές συσκευές, αισθητήρες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και από την περιήγηση στο διαδίκτυο είναι και η βάση νέων στρατηγικών που εστιάζουν πάνω σε δεδομένα πελατών. Καμία από τις τέσσερις τεχνολογίες δε μπορεί να αγνοηθεί, γιατί είναι η συνέργεια που δημιουργείται από τον συνδυασμό τους που καταλήγει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν στις επιχειρήσεις νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πελάτες τους, ενώ οι τεχνολογίες κινητής έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, αγοράζουν και εργάζονται. Τα analytics επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν πώς, πότε και πού όλοι μας καταναλώνουμε αγαθά και υπηρεσίες και το cloud computing παρέχει ένα νέο τρόπο πρόσβασης στην τεχνολογία καθώς και τα δεδομένα που χρειάζεται μια επιχείρηση για να ανταποκρίνεται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες αγορές και να λύνει προβλήματα.

Ενώ κάθε μία από τις τέσσερις τεχνολογίες μπορεί να επηρεάσει μια επιχείρηση ξεχωριστά, η σύγκλισή τους αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι μια ανανεωτική δύναμη που οικοδομεί νέα μοντέλα επιχειρείν για τους παρόχους υπηρεσιών.

Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών απαιτεί ωστόσο σαφείς πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης που μπορούν να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Δεν είναι δεδομένη η χρήση τους ούτε η εφαρμογή τους. Χρησιμοποιώντας analytics μια επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την αλυσίδα εφοδιασμού της (για παράδειγμα) αλλά και να οδηγήσει στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη της. Χρησιμοποιώντας big data, μπορεί να εξαγάγει πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να ενισχύσουν την εμπλοκή του πελάτη με την εταιρεία, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Το cloud computing είναι μια πολύτιμη κινητήρια δύναμη που προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την οικοδόμηση της ευελιξίας. Αποτελεί εξάλλου και την βάση των SMAC. Το cloud computing προσδίδει στις επιχειρήσεις μια πρωτόγνωρη ευκινησία, σπάζοντας τους φραγμούς της γεωγραφίας και του υψηλού κόστους που συνδέεται με τη φυσική συντήρηση των συστημάτων. Με απεριόριστη επεκτασιμότητα, το σύννεφο ωθεί προς την αλλαγή σε συνδυασμό με την κοινωνική δικτύωση, της τεχνολογίες κινητής και τα analytics. Το αποτέλεσμα: μια νέα ολιστική εμπειρία για τους πελάτες... απόλυτη ευελιξία για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες.

Οι τεχνολογίες SMAC επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που οι επιχειρήσεις πληροφορικής αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και τη σχέση τους με τους πελάτες τους. Ως εκ τούτου οι SMAC αναμένεται να παραμείνουν η κινητήρια δύναμη του κλάδου για τις επόμενες δεκαετίες αλλά και το μεγαλύτερο στοίχημά του.