Ένα παράδειγμα του πώς το Ασφαλιστικό βάζει «λουκέτο» στις ατομικές επιχειρήσεις

Έστω ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει καθαρό κέρδος 100 ευρώ (προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών). Σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να αποδώσει το 26,95% (εισφορά 20% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία και χωρίς να υπολογίζεται στο παράδειγμα μας 7% για την επικουρική ασφάλιση και 4% το εφάπαξ για ορισμένες περιπτώσεις επαγγελματιών), δηλαδή 100x26,95= 26,95 ευρώ. Από τα 100 δηλαδή θα του μείνουν περίπου 73 ευρώ. Στα 73 ευρώ με φορολογικό συντελεστή 22% (ισχύει για τα πρώτα 20000 ευρώ) θα πρέπει να καταβάλει φόρο 73x22%=16 ευρώ, δηλαδή του μένουν 57 ευρώ.
martinwimmer via Getty Images

Η κυβέρνηση με τον ασφαλιστικό Νόμο 4387/2016 και με βάση τις έως σήμερα διευκρινιστικές εγκύκλιους, προχωρεί στην αφαίμαξη του παραγόμενου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, αφού συνδυαστικά με τη φορολογία και την προκαταβολή φόρου υφαρπάζεται έως και το 60% με 70% των εισοδημάτων.

Αρκεί να δούμε αναλυτικά ένα απλό παράδειγμα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες οικονομικής ασφυξίας που δημιουργούνται με το νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στους ήδη επιβεβαρημένους ελευθέρους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες κ.α. από την υπέρμετρη φορολόγηση.

Έστω ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει καθαρό κέρδος 100 ευρώ (προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών). Σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να αποδώσει το 26,95% (εισφορά 20% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία και χωρίς να υπολογίζεται στο παράδειγμα μας 7% για την επικουρική ασφάλιση και 4% το εφάπαξ για ορισμένες περιπτώσεις επαγγελματιών), δηλαδή 100x26,95= 26,95 ευρώ. Από τα 100 δηλαδή θα του μείνουν περίπου 73 ευρώ. Στα 73 ευρώ με φορολογικό συντελεστή 22% (ισχύει για τα πρώτα 20000 ευρώ) θα πρέπει να καταβάλει φόρο 73x22%=16 ευρώ, δηλαδή του μένουν 57 ευρώ.

Αναμφισβήτητα και ο νέος φορολογικός-ασφαλιστικός νόμος αποτελεί «ταφόπλακα» για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες.

Συνδυαστικά με την προκαταβολή φόρου που είναι 100% για τους ελεύθερους επαγγελματίες-επιτηδευματίες (η οποία όμως θα επιστραφεί το επόμενο έτος) θα πρέπει να καταβάλει αλλά 16 ευρώ. Δηλαδή από τα 100 ευρώ που εισέπραξε αρχικά θα του μείνουν μόλις 57-16=41 ευρώ. Χωρίς να υπολογίζονται και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις, όπως τέλος επιτηδεύματος, η εισφορά αλληλεγγύης (για εισοδήματα άνω 12000 ευρώ), έμμεση φορολογία κλπ, κατάργηση φοροαπαλλαγών κλπ.

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι φόροι μειώνουν τα έσοδα και επιτείνουν την ύφεση. Αναμφισβήτητα και ο νέος φορολογικός-ασφαλιστικός νόμος αποτελεί «ταφόπλακα» για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Βάζει ουσιαστικά «λουκέτο» σε κάθε ατομική επιχείρηση, οδηγώντας στη συρρίκνωση της πραγματικής οικονομίας, στην κατάρρευση των εσόδων του κράτους αλλά και σε κάθε προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Δημοφιλή