ΤΟ BLOG
12/06/2015 10:23 EEST | Updated 12/06/2016 08:12 EEST

Αναγκαία η συμφωνία. Αναγκαία και η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού τουρισμού.

Θα επαναλαμβάνουμε συνεχώς την ανάγκη να παραμείνει ο ΦΠΑ σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Ο τουρισμός μας αποτελεί το μόνο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας το οποίο υπάγεται σε ΦΠΑ λόγω του ότι καταναλώνεται εντός της χώρας. Πρέπει να γίνει, για πολλοστή φορά, σαφές πως η απόφαση του επισκέπτη επηρεάζεται αναμφίβολα από το αυξημένο κόστος.

Vladimir Rys via Getty Images

Αναμφίβολα όλος ο τουριστικός κόσμος στηρίζει την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία εντείνει τις προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες, να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία με τους Θεσμούς. Είναι λοιπόν καθήκον του ΣΕΤΕ και όλων των κοινωνικών εταίρων αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε την Κυβέρνηση.

Το ζήτημα του εξορθολογισμού των συντελεστών ΦΠΑ είναι ένα βασικό ζήτημα στο οποίο οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συγκλίνουν. Τα σενάρια είναι πολλά και μέχρι τελευταία στιγμή ρευστά. Αυτό που έχει απόλυτη σημασία είναι το γεγονός ότι ο ΣΕΤΕ, εκπροσωπώντας το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας, από την πρώτη στιγμή που ακούστηκαν τα διάφορα σενάρια αύξησης του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο (διαμονή και εστίαση) δήλωσε ότι θα βοηθήσει τη διαπραγμάτευση κάνοντας αποδεκτή μια αύξηση του ΦΠΑ διαμονής στα ανώτατα όρια του ανταγωνισμού μας, δηλαδή περί το 10% -11% (από 6,5% που είναι σήμερα και εφαρμογή του μέτρου από 1η Οκτωβρίου 2015), με την προϋπόθεση και ο συντελεστής της εστίασης να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, όπως ισχύει και σχεδόν σε όλες τις βασικές ανταγωνίστριες χώρες. Αν αυξηθεί ξανά ο συντελεστής του ΦΠΑ της εστίασης από το 13% στο 23%, όπως ακούγεται ότι ζητούν οι Θεσμοί, τότε το συνολικό τουριστικό πακέτο θα ξεπεράσει στο Μ.Ο. το 14% κάνοντας αυτόματα τον ελληνικό τουρισμό μη ανταγωνιστικό και στρέφοντας τη ροή των τουριστών σε άλλους προορισμούς.

Το 23% στην εστίαση δοκιμάστηκε για 2 χρόνια και απέτυχε παταγωδώς. Η φοροδιαφυγή αυξήθηκε κατακόρυφα, τα έσοδα του κράτους κατέρρευσαν, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις δέχθηκαν τεράστιο πλήγμα. Άλλες έκλεισαν και άλλες υπολειτούργησαν με αποτέλεσμα να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είναι σαφές ότι ο ΦΠΑ προκειμένου να εισπράττεται πρέπει να είναι σε λογικά όρια. Η μεγάλη αύξηση επιτυγχάνει τα εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η μείωση του ΦΠΑ της εστίασης στο 13%, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, βασισμένη σε πρωτογενή στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, προκύπτει ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών δεν οδήγησε σε μείωση των φορολογικών εσόδων.

Θα επαναλαμβάνουμε συνεχώς την ανάγκη να παραμείνει ο ΦΠΑ σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Ο τουρισμός μας αποτελεί το μόνο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας το οποίο υπάγεται σε ΦΠΑ λόγω του ότι καταναλώνεται εντός της χώρας. Πρέπει να γίνει, για πολλοστή φορά, σαφές πως η απόφαση του επισκέπτη επηρεάζεται αναμφίβολα από το αυξημένο κόστος.

Η συνένωση και η συνεργασία όλων είναι έννοιες που πρέπει να διαφυλάξουμε. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον ελληνικό τουρισμό για να είναι σε θέση να συνεχίσει να προσφέρει τη δυναμική του στην ελληνική οικονομία, τους μικρούς επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και ολόκληρη την κοινωνία. Πρέπει να βάλουμε όλοι μας πλάτη στην προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη. Και θα πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε πλέον ούτε μια ώρα παραπάνω.