Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια και προοπτικές των Λιανεμπορικών Επιχειρήσεων

Η χώρα μας είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή ένωση στην ευκολία σύστασης μιας επιχείρησης καθώς θέλει 8-10000 Ευρώ με 15 πράξεις που χρειάζονται 40 ημέρες. Αντίθετα στη Δανία 0 κόστος με 4 πράξεις και 4 ημέρες, ενώ 8 ημέρες αντίστοιχα στη Γαλλία. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση σήμερα, για να είμαστε ειλικρινείς, η ζήτηση παραμένει παγωμένη λόγω της χαμηλής πτήσης της οικονομίας και της αβεβαιότητας που υπάρχει. Οι αποπληρωμές δανείων τον Φεβρουάριο ήταν 100 εκατομμύρια υψηλότερες από τις νέες χορηγήσεις δανείων ενώ τον Ιανουάριο κατά 885 εκατομμύρια. Το υπόλοιπο επίσης δανείων του ιδιωτικού τομέα ενώ το 2008 ήταν 250 δισ. ευρώ και σήμερα 193 δισ. ευρώ.
ConstantinosZ via Getty Images

Επειδή έχουν συμβεί πολλές παρεξηγήσεις στο παρελθόν σχετικά με τον ορισμό της επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικότητα απλά είναι πόσο εύκολα μπορείς να ανοίξεις μία επιχείρηση και να βρεις χρηματοδότηση.

Η χώρα μας είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή ένωση στην ευκολία σύστασης μιας επιχείρησης καθώς θέλει 8-10000 Ευρώ με 15 πράξεις που χρειάζονται 40 ημέρες.Αντίθετα στη Δανία 0 κόστος με 4 πράξεις και 4 ημέρες, ενώ 8 ημέρες αντίστοιχα στη Γαλλία. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση σήμερα, για να είμαστε ειλικρινείς, η ζήτηση παραμένει παγωμένη λόγω της χαμηλής πτήσης της οικονομίας και της αβεβαιότητας που υπάρχει. Οι αποπληρωμές δανείων τον Φεβρουάριο ήταν 100 εκατομμύρια υψηλότερες από τις νέες χορηγήσεις δανείων ενώ τον Ιανουάριο κατά 885 εκατομμύρια. Το υπόλοιπο επίσης δανείων του ιδιωτικού τομέα ενώ το 2008 ήταν 250δισ. ευρώ και σήμερα 193 δισ. ευρώ.

Από την άλλη, σύμφωνα με το δείκτη Enforcing Contracts Indicator της τελευταίας έρευνας Doing Business 2017, χρειάζονται 1580 ημέρες δηλαδή τέσσερα περίπου χρόνια για την επίλυση μιας εμπορικής διαφοράς στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Ο μέσος χρόνος από την άλλη, απόκλισης για περιβαλλοντικές αδειοδότησεις σε σχέση με αυτόν που προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο φτάνει στο 84% του πραγματικού χρόνου ( 674 δηλ. ημέρες).

Τέλος σύμφωνα με την έκθεση του Global Competitiveness Report 2016-2017 του World Economic Forum η Ελλάδα υποχώρησε στην 86η θέση μεταξύ 138 χωρών από την 81η θέση της προηγούμενης αξιολόγησης.

Σίγουρα το μέλλον πολλών Λιανεμπορικών επιτυχημένων Επιχειρήσεων συναρτάται από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση μεταξύ άλλων κυρίως αξιολογούν:

τις εφαρμοζόμενες εν γένει πολιτικές

τις εφαρμοζόμενες εν γένει πολιτικές

τους φορολογικούς συντελεστές και το ευρύτερο φορολογικό πλαίσιο

το υψηλό γραφειοκρατικό κόστος που υπολογίζεται στο 35%

το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας

Ωστόσο υπάρχουν δύο μόνο επιχειρηματικές λειτουργίες στις οποίες πρέπει να δοθεί έμφαση αν θέλουμε να μιλήσουμε για το αύριο των Επιχειρήσεων αυτών, και αυτές είναι το μάρκετινγκ και η καινοτομία.

Πρώτος το είχε πει ο Κούντερα και το επιβεβαίωσε ο Drucker. Καινοτομία τεχνολογική, που αφορά τη δημιουργία ενός προϊόντος και το μάρκετινγκ που πρέπει να ενταχθεί στην επιχειρησιακή κουλτούρα και να ανοίξει ο δρόμος να προσεγγιστούν νέοι πελάτες και νέες αγορές.

Μικρός ή μεγάλος , επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι αυτός που κάνει τη διαφορά για τον πελάτη αυτός που βλέπει τι συμβαίνει γύρω του και αντλεί χρήσιμες πληροφορίες, επεξεργάζεται ιδέες και τις κάνει προϊόν.

Όσον αφορά την εξωστρέφεια ο απολογισμός του 2016 κατέταξε 4 κλάδους της οικονομίας σε ανοδική τροχιά ... : τα τρόφιμα με 9,8%, τα ποτά και τα προϊόντα καπνού με 10,5%,τα χημικά με +0,5% και διάφορα προϊόντα μεταποίησης +6,9% με συνολική αξία εξαγωγής στα 25,4δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 1,8% εξαιτίας των διακυμάνσεων στα πετρελαιοειδή.

Τα οφέλη όμως από την εξωστρέφεια δεν περιορίζονται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Αφορούν τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση εγχώριας παραγωγής αγαθών - υπηρεσιών και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Και όλα αυτά μέσω της ανταποδοτικότητας που θα έχουν ,θα κομίσουν ορατά οφέλη για μεγάλο μέρος της κοινωνίας ,τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά, αφού θα συνδράμουν στην ενθάρρυνση του ηθικού της χώρας.

Οι επιδόσεις ωστόσο των τελευταίων οικονομικών μεγεθών, μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την ενισχυμένη δημοσιονομική θέση της χώρας καταδεικνύουν σταθερότητα και τροφοδοτούν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας δίχως όμως να γνωρίζουμε που τελικά θα κλείσει !! Καθώς με ρυθμό ανάπτυξης 0,8 στο β' τρίμηνο του 2017 και συνυπολογιζομένου του 0,5 του α' τριμήνου, άρα μέσο όρο 0,7% πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση των ρυθμών της τάξης του 3% τα δύο επόμενα τρίμηνα ωστε το τελικό αποτέλεσμα να αγγίξει το 1,8% ως ετήσιο στόχο ρυθμού ανάπτυξης.

Οι επιδόσεις από την άλλη συγκεκριμένων δεικτών της πραγματικής οικονομίας έχουν να πουν πολλά:

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο εμπόριο ,σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε τον Ιούνιο στο +3,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016, ενισχυμένος κατά 8,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2017. Αντίστοιχα ο δείκτης όγκου κυμάνθηκε τον Ιούνιο στο +3,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2017 στο +7,5%.

Η ιδιωτική επίσης κατανάλωση του β τριμήνου κατέγραψε +0,7% ελαφρύ θετικό πρόσημο ενώ η δημόσια κατανάλωση ανήλθε στο +3,3%.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν στο β΄ τρίμηνο του 2017 ελεύθερη πτώση -17,4% ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 9,2% με αντίστοιχη όμως αύξηση και των εισαγωγών στο 3,1%.

Η υποτιθέμενη ωστόσο σταθερότητα που συνεπάγεται η ανάγνωση των προηγούμενων μεγεθών θα πρέπει να μας καθιστά επιφυλακτικούς και υποψιασμένους όσον αφορά τις προβλέψεις μας για τον βραχύ μέλλον της πραγματικής οικονομίας καθώς αυτή προκύπτει λόγω μείωσης της ζήτησης δηλαδή μείωσης του ονομαστικού εισοδήματος και όχι λόγω αύξησης της παραγωγικότητας ή της ιδιαίτερης δυναμικής που αναπτύσσεται στον τομέα της εξαγωγικής δραστηριότητας ή των επενδύσεων.

Εάν δηλαδή για τον ένα ή τον άλλο λόγο η συνεχόμενη δημοσιονομική συμπίεση επιφέρει κόπωση στην καταναλωτική δαπάνη , καθώς εξαντλήθηκαν και τα καταναλωτικά αποθέματα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και απόσυρσης καταθέσεων, τότε το μεγάλο βάρος θα πέσει αναγκαστικά στις επενδύσεις που παραμένουν αναιμικές και τις εξαγωγές που καταβάλλουν προσπάθεια να ενισχύσουν θετικά το εμπορικό ισοζύγιο σε αντιστοίχιση με τις εισαγωγές.

Οσον αφορά τώρα το μέλλον των επιχειρήσεων Λιανικής στη χώρα μας κατά κύριο λόγο βασίζεται στη διαμόρφωση Εθνικής στρατηγικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας στη βάση καινοτομίας, ποιοτικής διαφοροποίησης και παραγωγής εμπορευσίμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην κατεύθυνση επιδίωξης διατηρήσιμης ανάπτυξης που θα έχει επιπτώσεις στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων μας.

Από την άλλη, είναι σαφές ότι οι κατηγορίες επιχειρήσεων που θα αντισταθούν σε περιβάλλον κρίσης είναι δύο κατηγοριών: από τη μία , οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις που είναι άρτια οργανωμένες και διαθέτουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό για αντιμετώπιση της ρευστότητας και από την άλλη , οι μικρές και μεσαίου τύπου επιχειρήσεις που είναι οργανωμένες ελέγχουν τα έξοδά τους και είναι ευέλικτες στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή για σύναψη συνεργασιών και εξαγορές με αμοιβαία επωφελείς όρους συνεργασίας. Στην παρούσα τέλος συγκυρία θα πρέπει να συνεκτιμηθούν σοβαροί παράγοντες όπως η αλλαγή συμπεριφοράς καταναλωτών ως προς το μίγμα προϊόντων που επιλέγει, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καθώς και η προστιθέμενη αξία της προσωπικής εξυπηρέτησης που απολαμβάνει εντός του καταστήματος. Όλα αυτά τελικά θα κρίνουν σε μακρό χρόνο τη δυναμική προοπτική συνολικά του λιανεμπορικού κλάδου.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα