The Blog

Οι συντάξεις των αγροτών χωρίς ταμπού

Ο ΟΓΑ σήμερα δεν είναι ένα ταμείο όπως στην εποχή του 1960, έχει πολλούς ασφαλισμένους, καθημερινά γίνονται νέες αιτήσεις ένταξης, είναι ένα ταμείο με εισφορές, διαβάζω μάλιστα ότι επίκειται και η αύξησή τους. Προκαλεί εντύπωση τόσο η σιγή των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των αρμοδίων Υπουργείων και της Βουλής γύρω από το θέμα. Με βάση τη συνταγματική αρχή της ίσης αντιμετώπισης των πολιτών θα πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να ρυθμιστεί αυτό το θέμα κατά τρόπο δίκαιο.
ASSOCIATED PRESS

Διαβάζοντας εδώ και εβδομάδες τα σχετικά (μελέτες, σενάρια, υποθέσεις, κλπ) με τις αναμενόμενες ρυθμίσεις γύρω από τα ασφαλιστικά ταμεία, θα ήθελα να επισημάνω κάτι ειδικό που αφορά τις συντάξεις του ΟΓΑ. Δεν είναι μόνο το θέμα των εξωφρενικών προτάσεων για ασφαλιστικές εισφορές που φτάνουν μέχρι το 27% του εισοδήματος. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργήσει στην πράξη και θα αυξήσει την παραοικονομία ή θα δούμε τη μεταφορά των ΑΦΜ στη Βουλγαρία και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Έχω παρατηρήσει ότι ο/η συνταξιούχος του ΟΓΑ δεν λαμβάνει το μερίδιο της σύνταξης του αποθανόντος συζύγου. Ενώ λοιπόν όλα τα άλλα ταμεία (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, κλπ) μεταφέρουν ένα μέρος της σύνταξης στον χήρο ή στην χήρα, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ δεν έχουν ανάλογη αντιμετώπιση.

Πρόκειται για μια άνιση και άδικη μεταχείριση. Ετσι έχει ρυθμιστεί το θέμα, οι δικαιολογίες του παρελθόντος είναι πολλές, αλλά οι εποχές αλλάζουν. Όλοι οι αγρότες που βγαίνουν σήμερα στη σύνταξη έχουν συνεισφέρει στον ΟΓΑ, δεν ζούμε στην προ του 1988 εποχή, όπου το κράτος, μέσω φόρων υπέρ ΟΓΑ, κάλυπτε τις σχετικές δαπάνες. Ο ΟΓΑ σήμερα δεν είναι ένα ταμείο όπως στην εποχή του 1960, έχει πολλούς ασφαλισμένους, καθημερινά γίνονται νέες αιτήσεις ένταξης, είναι ένα ταμείο με εισφορές, διαβάζω μάλιστα ότι επίκειται και η αύξησή τους. Προκαλεί εντύπωση τόσο η σιγή των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των αρμοδίων Υπουργείων και της Βουλής γύρω από το θέμα.

Με βάση τη συνταγματική αρχή της ίσης αντιμετώπισης των πολιτών θα πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να ρυθμιστεί αυτό το θέμα κατά τρόπο δίκαιο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η άνιση αντιμετώπιση των αγροτών. Στο χωριό, η χήρα ή ο χήρος θανόντος ασφαλισμένου του ΙΚΑ λαμβάνει την αναλογούσα σύνταξη του/της συζύγου, ενώ η χήρα ή ο χήρος του ΟΓΑ δεν λαμβάνει τίποτε από την πολυετή συνεισφορά της/του συζύγου στον ΟΓΑ.

Δε γνωρίζω τα νούμερα, το κόστος της δαπάνης κοκ. Οταν όμως πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό θέμα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος επίλυσης. Οι αγρότες σήμερα πληρώνουν φόρους, έχουν κρατήσεις, πληρώνουν ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, εισφορές ΕΛΓΑ, κλπ, είναι επαγγελματίες και απαιτούν ισότιμη αντιμετώπιση. Η σημερινή ευκαιρία, τώρα δηλαδή που αναμένεται μια συνολική πρόταση σχετικά με το ασφαλιστικό, δεν πρέπει να πάει χαμένη. Αν η κυβέρνηση δεν λάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ας το κάνουν τα κόμματα.

Το αγροτικό ζήτημα έφτασε και πάλι σε οριακό σημείο. Η πολιτική πρέπει συνεπώς τώρα να παρέμβει. Έχω προτείνει και το επαναλαμβάνω και τώρα ότι πρέπει να συνέλθει άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, με συμμετοχή όμως και των εκπροσώπων των παραγωγών, για να συντάξει συνολικό πόρισμα και να προτείνει νέες κατευθύνσεις. Το πόρισμά του να σταλεί στη Βουλή, όπου θα πρέπει να συσταθεί άμεσα μια διακομματική επιτροπή για σύνταξη έκθεσης και διατύπωση προτάσεων σχετικά με το μέλλον της εθνικής αγροτικής παραγωγής. Τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά, θα συζητηθούν έτσι σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Τα μερεμέτια είναι επικίνδυνα, τα λόγια τέλειωσαν, ήρθε η ώρα της πράξης. Η νέα ΚΑΠ αφήνει πολλά περιθώρια σε κάθε κράτος μέλος στην εφαρμογή της πολιτικής, υπάρχει συνεπώς χώρος για εθνικό σχεδιασμό και καθορισμό προτεραιοτήτων.