Αρθρογράφος

Αλέξανδρος Ντάφλος

Λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης, Leiden University

Οι προπτυχιακές σπουδές μου αφορούσαν την Ιστορία/Αρχαιολογία. Ενώ, οι μεταπτυχιακές την Πολιτική Επιστήμη. Τα βασικά ακαδημαϊκά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με την συγκριτική πολιτική, την σύγχρονη ελληνική-ευρωπαϊκή Ιστορία, και τα κόμματα της αριστεράς.