Αρθρογράφος

Δρ. Αννα Δαμάσκου

Πρόεδρος της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια- Ελλάς»

Η Δρ Δαμάσκου Άννα είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος την τελευταία δεκαπενταετία, έχοντας κατά διαστήματα εργασθεί και ως ερευνήτριά της, ενώ διατελεί Πρόεδρος της από το 2017. Εργάζεται από το 2016 σε διεθνή οργανισμό - αναπτυξιακή τράπεζα, ενώ προηγουμένως είχε εργασθεί σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς εποπτικούς φορείς του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού χώρου, καθώς και σε τραπεζικό ίδρυμα της ημεδαπής. Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο University of Luxembourg στον τομέα του Ευρωπαϊκού οικονομικού ποινικού δικαίου, ενώ κατέχει PhD από το Queen Mary University of London στον ίδιο τομέα, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο LLM από το London School of Economics με εξειδίκευση στο (ποινικό) τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο. Διδάσκει σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς και για την απόκτηση της πιστοποίησης “Certified Fraud Examiner”. Η ίδια είναι πιστοποιημένη ως Certified Fraud Examiner (CFE), Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) και ως Data Protection Officer (CIPP/E, CIPM). Έχει δημοσιεύσει εκτενώς περί χρηστής διακυβέρνησης, καταπολέμησης της διαφθοράς και εποπτείας του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού χώρου.