Αρθρογράφος

Αντώνης Παπαδόπουλος

Nομικός με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο - Université Paris XIII και Université Toulouse 1 Capitole

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της σχολής νομικών και πολιτικών επιστημών του Université Paris XIII ενώ έχει μετεκπαιδευθεί πάνω στο Δημόσιο Δίκαιο στο Université Toulouse 1 Capitole. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Θεολογίκης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα ασχολείται με την πολιτιστική διπλωματία και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν το συγκριτικό Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο