Αρθρογράφος

Αργύρης Αργυριάδης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής & Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Ο Αργύρης Αργυριάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Φοίτησε στο Νομικό Τμήμα του ΑΠΘ και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Αγγλία, στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο (στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε με άριστα), στο Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο (στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου από όπου αποφοίτησε με Έπαινο), στο Φορολογικό Δίκαιο (στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΕΑΠ). Παράλληλα, φοίτησε και στην Αγγλική Σχολή Δικηγόρων (College of Law) και κατόπιν εξετάσεων έγινε δεκτός ως Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας & Ουαλίας (Solicitor of the Supreme Court in England & Wales). Σήμερα είναι ένας από τους ελάχιστους δικηγόρους με άδεια να ασκούν το επάγγελμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία (dual qualified lawyers). Εργάστηκε ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος στα Υπουργεία Εξωτερικών και Μακεδονίας – Θράκης. Ζει στη Θεσσαλονίκη, ασκώντας μάχιμη δικηγορία ως Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, έχει επιτύχει σημαντικές αναδιαρθρώσεις δανείων και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ως διαπιστευμένος διαμεσολαβητής (με ειδίκευση στην τραπεζική διαμεσολάβηση) και είναι διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Αργυριάδης & Συνεργάτες». Website: www.alf.gr