Αρθρογράφος

Αστέριος Χατζημίχος

Δικηγόρος, LLM & Υπ. Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου & Εγκληματολογίας Νομικής ΑΠΘ

Δικηγόρος και Υποψήφιος Διδάκτωρ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής ΑΠΘ (Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Ποινικό Δίκαιο και στην Εγκληματολογία Νομικής ΑΠΘ, προπτυχιακος φοιτητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής ΑΠΘ)