Αρθρογράφος

Αθηνά Αντωνιάδου

Κοινωνιολόγος

Είναι κοινωνιολόγος και μιλάει 4 γλώσσες. Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε έναν από τους πιο δραστήριους πανελλήνιους συλλόγους δανειοληπτών, ενώ ανέλαβε εθελοντικά την επικοινωνία της Οργάνωσης με ΜΜΕ, λοιπούς θεσμούς της χώρας και της Ε.Ε και Οργανώσεις καταναλωτών της Ευρώπης. Έχει εργαστεί σε περιβαλλοντική Μ.Κ.Ο, προσφέροντας σε τεχνοκρατικό επίπεδο τις υπηρεσίες της σε διενεργούμενα projects της Ε.Ε., αφού πρώτα συμμετείχε ως εθελόντρια σε ανθρωπιστικές οργανώσεις- δράσεις νέων οι οποίες είχαν ως επίκεντρο τον άνθρωπο.