Αρθρογράφος

Δρ. Χάρης Δούκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Ο Χάρης Δούκας είναι Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με την υποστήριξη αποφάσεων χάραξης ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής.