Αρθρογράφος

Χάρις Σ. Τσίγκου

Δικηγόρος παρ′ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας - Ειδικός επιστήμονας ΕΣΡ

Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικός επιστήμονας ΕΣΡ. Συμμετέχει συστηματικά ως εμπειρογνώμων σε ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για πληθώρα θεμάτων σχετικά με τις αλλαγές στον τρόπο και τα μέσα μετάδοσης της πληροφορίας. Παράλληλα, είναι εισηγήτρια επιμορφωτικών σεμιναρίων για την πνευματική ιδιοκτησία ιδίως σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, αρθρογράφος σε νομικά περιοδικά και συγγραφέας Λημματογραφημένης Ερμηνείας του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως ενεργός πολίτης αρθρογραφεί από το 2014 σε ηλεκτρονικά περιοδικά και σελίδες γνώμης.