Αρθρογράφος

Ευστάθιος Α. Μπαρμπαγιάννης

Επικοινωνιολόγος – Communication Specialist (Μ.Α)

Ο Ευστάθιος Μπαρμπαγιάννης είναι Επικοινωνιολόγος (Μ.Α.). Είναι κάτοχος πτυχίου από το τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακού από το τμήμα «Επικοινωνία & Νέα Δημοσιογραφία» από το ΑΠΚΥ. Από το 2017 έως το 2020, διετέλεσε ενεργό μέλος του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ως δόκιμος ερευνητής, συμμετείχε σε επιστημονικές μελέτες με θεματολογία την Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων, τη Στρατηγική Πολιτική και Εταιρική Επικοινωνία, τη Διεθνή Πολιτική Επικοινωνία, τις Εικόνες Κρατών και τις Διεθνείς Σχέσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε διεθνή κι εγχώρια επιστημονικά συνέδρια.