Αρθρογράφος

Impact Hub Athens

Το Impact Hub είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που υποστηρίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ενισχύει τις πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο.